TenneT gebruikt voor IJmuiden Ver hoogste capaciteit gelijkstroomverbinding ooit

| 5 april 2019

TenneT gaat van 2024 tot en met 2030 6,1 gigawatt aan nieuwe offshore windparken aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Samen met de eerder vergunde aansluitingen brengt dit het totaal op 9,6 GW.  Daarvan zal 5,6 GW worden aangesloten met wisselstroomverbindingen en 4 GW met innovatieve gelijkstroomverbindingen van 2 GW. Dit laatste is een primeur.

Bij de windenergiegebieden Hollandse Kust (west) en Ten Noorden van de Waddeneilanden maakt TenneT gebruik van haar gestandaardiseerde concept met offshore transformatorstations van 700 MW zoals de Borssele Alpha en Beta stations die op dit moment in aanbouw zijn. Hier wordt de elektriciteit van de windparken verzameld waarna deze via 220 kV kabels naar de kust worden getransporteerd.

Wereldprimeur
Bij het verder op zee gelegen windenergiegebied IJmuiden Ver zullen twee gelijkstroomverbindingen (bestaande uit kabels en converterstations) worden gebruikt; voor het eerst ter wereld met een capaciteit van 2.000 MW (2 GW). De kabels hebben een spanningsniveau van 525 kV (525.000 Volt). Door de grotere capaciteit zijn er 2 in plaats van 6 kabels nodig.  Dit biedt verschillende voordelen.

Manon van Beek, CEO TenneT: “Op basis van onze ervaringen met innovatieve technologie in Duitsland kunnen wij nu de Nederlandse ambities voor de ontwikkeling van wind op zee met minder kabels, minder platforms en minder ruimtelijke impact en hinder voor de omgeving en het milieu zowel op zee als op land helpen realiseren.”

Bij het aansluiten van windparken bij IJmuiden Ver zullen twee offshore converterstations van elk 2 GW worden geplaatst die de door de windparken opgewekte wisselstroom omzetten in gelijkstroom. Met deze techniek worden transportverliezen voorkomen. Op land staan dan weer converters die de gelijkstroom omzetten naar wisselstroom. Door aansluiting op de meest verstandige punten in het net wordt ook voorkomen dat grote investeringen in het landelijk hoogspanningsnet noodzakelijk zijn.

Efficiëntieslag op zee
Om de infrastructuur op zee efficiënter te benutten onderzoekt TenneT samen met de gassector en in overleg met het ministerie van EZK of offshore gasplatforms voor hun energiebehoefte door middel van een aansluiting op het net op zee van duurzame elektriciteit zijn te voorzien. Ook een verbinding van IJmuiden Ver met het Verenigd Koninkrijk die gebruikt kan worden als interconnectie (WindConnector) op momenten dat het minder waait, kan bijdragen aan een efficiëntere benutting van de infrastructuur.

Manon van Beek: “Het geeft ons niet alleen heel veel duurzame stroom, maar het zal op termijn ook een belangrijke bron vormen voor groene waterstof waarmee ook andere sectoren dan de elektriciteitssector de nodige stap naar verduurzaming kunnen zetten. Denk aan transport, industrie, kunstmestproductie en scheep- en luchtvaart. Tot nu toe is het grotendeels een elektriciteitstransitie, maar alle andere sectoren zullen ook mee moeten en wij helpen graag mee de juiste voorwaarden te scheppen.” Bron: TenneT

Tags: , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.