TenneT gunt contracten voor productie en installatie van meerdere 525 kV HVDC-kabelsystemen

| 5 mei 2023

TenneT heeft opnieuw een raamwerkovereenkomst voor samenwerking gesloten met betrekking tot het 2 GW project van offshore netaansluitingssystemen. Ditmaal betreft het ten minste tien 525 kV HVDC-kabelsystemen met levering tot 2031. Partners zijn NKT, Nexans en een consortium van Jan De Nul Group, LS Cable & System en Denys.

Bron: TenneT

De totale omvang van de contracten voor de productie en installatie van de tien kabelsystemen bedraagt ongeveer 5,5 miljard euro. Met deze overeenkomst rondt TenneT het proces af van de in november 2022 gestarte grootschalige aanbesteding voor netaansluitsystemen voor in totaal veertien offshore projecten en één onshore corridor project.

Gegunde projecten

NKT realiseert de verbindingen voor de aansluiting van de Nederlandse windparken Nederwiek 3, aanlanding onshore bij Geertruidenberg of Moerdijk en de verbindingen voor Doordewind 1 en Doordewind 2, aanlanding Eemshaven.

Nexans heeft de opdracht gekregen voor de Duitse kabelverbindingen van BalWin3 en LanWin4, die in Wilhelmshaven zullen worden aangesloten, en LanWin2 in Nedersaksen, die in het Heidegebied in Sleeswijk-Holstein zal worden aangesloten.

Het consortium van Jan De Nul, LS Cable en Denys zal de Duitse kabelverbindingen in Nedersaksen realiseren, met BalWin4 en LanWin1, beide aan te sluiten in de omgeving van Unterweser en LanWin5 in de omgeving Rastede. Dit consortium heeft ook de opdracht gekregen voor het TenneT-gedeelte van de onshore 525 kV gelijkstroomcorridor NordOstLink in Sleeswijk-Holstein Duitsland, een partnerproject met 50Hertz.

Het werk in de contracten omvat kabelontwerp, engineering, productie, levering, projectbeheer, onshore-, offshore- en nearshore-installatie van 525 kV HVDC-kabels en alle verbindingswerkzaamheden in onderzeese en landsecties. De geselecteerde partijen verwachten in de loop van 2023 met de werkzaamheden te beginnen. De kabellegwerkzaamheden op land starten naar verwachting na 2025. De kabellegwerkzaamheden op zee starten naar verwachting in 2026. Alle 2 GW offshore projecten zullen naar verwachting in 2031 operationeel zijn. Het NordOstLink-project zal naar verwachting in 2032 operationeel zijn.

7.000 kilometer HVDC-kabel

Tim Meyerjürgens, COO van TenneT: “Na de recente gunning van de eerste vijf kabelverbindingen en de bekendmaking van de leveranciers voor de converterstations op zee en op land, zijn we opnieuw erg trots om nu de partners bekend te maken voor de meerjarige overeenkomst voor de productie en installatie van de kabels voor deze cruciale en innovatieve netverbindingssystemen voor de energietransitie. Binnen deze nieuwe raamovereenkomst zullen we tot 2032 samen ongeveer 7.000 kilometer HVDC-kabel leveren voor vijftien on- en offshore netverbindingssystemen in Duitsland en Nederland.”

Innovatieve samenwerking TenneT en marktpartijen

Nieuw aan de 2 GW gelijkstroom (HVDC) oplossing op basis van 525 kV is dat er slechts één kabelsysteem nodig is, waardoor de impact op het milieu, de natuur en de zeebodem beperkt blijft. Een kabelsysteem zal bestaan uit vier kabels, een ‘plus’ en ‘min’ poolkabel, een metalen retourkabel en een glasvezelkabel. Vanuit de overtuiging dat de energietransitie alleen kan slagen in een geest van samenwerking is TenneT samen met marktpartijen al in 2020 gestart met een onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatief (R&D) voor het 2 GW, 525 kV HVDC netaansluitsysteem. De nieuwe 2 GW-standaard, die twee keer zo groot is als de huidige verbindingssystemen, vereist een offshore kabelsysteem dat werkt op een 525 kV HVDC-spanningsniveau en gebruik maakt van innovatieve isolatietypes. Met het oog op een generiek platform dat toegankelijk is voor alle HVDC-leveranciers die deelnemen aan de R&D-fase, heeft TenneT opdracht gegeven voor een studie naar het ontwerp van een offshore platform, om interoperabiliteit van de eigen oplossingen mogelijk te maken. De certificering van kabelleveranciers in 2022 is het resultaat van de constructieve en intensieve dialoog tussen TenneT en de betrokken marktpartijen. Samen heeft de samenwerking inzichten opgeleverd over de vereiste functionaliteit en prestaties van dit innovatieve HVDC-systeem.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.