Toegezegd en Gerealiseerd productievermogen

| 5 mei 2011
Bron: Agentschap NL

Toegezegd productievermogen SDE en MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie)

Uit de ronde is in totaal 604 MW aan duurzaam productievermogen toegezegd. In combinatie met het toegezegd vermogen uit voorgaande rondes, komt het totaal toegezegde vermogen voor de SDE op 1.972 MW.

In 2010 is hiervan 1.029 MW toegezegd in de categorieen wind op zee en windenergie gefundeerd in water en groter dan 6 MW. Deze categorieen horen formeel bij de SDE-ronde 2009. Het actuele toegezegde vermogen onder de MEP is 2.454 MW. Het toegezegd productievermogen voor grootschalige biomasse installaties uit de MEP (> 50 MW) is hierin niet meegenomen. Het totale toegezegde vermogen voor de SDE en de MEP samen komt daarmee op 4.425 MW. Dit is een toename van 33 procent t.o.v. het jaarbericht 2009 SDE en MEP (peildatum 28-2-2010).

Onderstaand tabel geeft een overzicht van de geografische spreiding van dit productievermogen over Nederland. De komende jaren neemt de gesubsidieerde productie van de MEP af omdat projecten de maximale subsidieperiode doorlopen hebben, terwijl die van de SDE juist toeneemt.

Gerealiseerd productievermogen SDE en MEP

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidie-ontvangers van de SDE afhankelijk van de categorie, maximaal vijf jaar de tijd om de productie-installatie in gebruik te nemen. Op 1 maart 2011 is circa 252 MW van het toegezegde vermogen van de SDE in gebruik. Bij de MEP is dit 2.397 MW. Het totale gerealiseerde vermogen komt hiermee op 2.649 MW.

Category: SDE 2011 Subsidie

Reacties zijn gesloten.