Vattenfall en Dutch Design Foundation werken samen aan vraagstukken die komen kijken bij de energietransitie

| 5 oktober 2023

Vattenfall en Dutch Design Foundation maken in 2023 kennis als partners en verbinden technische en innovatieve ontwerpers aan de energietransitie. De samenwerking gaat van start met een What If Lab, een challenge rondom het vraagstuk: ‘What if decommissioning a wind farm became a gold mine of resources?’

“Met dit partnership willen we de designkracht van Dutch Design Foundation koppelen aan Vattenfalls eigen innovatieve teams en samenwerken aan de vraagstukken die komen kijken bij de energietransitie”, zegt Maud Kaan, communicatiespecialist Vattenfall Business Communications. “Bij Vattenfall werken we iedere dag aan een fossielvrije toekomst, maar hoe ziet die toekomst er precies uit? Tijdens dit kennismakingsjaar met Dutch Design Foundation leggen we de nadruk op het samenbrengen van verschillende scenario’s en perspectieven die bijdragen aan vernieuwende oplossingen voor fossielvrij leven.”

What if Lab

Om op een duurzame manier aan de groeiende vraag naar energie te voldoen, is de inzet van windturbines cruciaal. Windturbines in een windpark hebben een operationele levensduur van zo’n dertig jaar, maar wat gebeurt er hierna met de ontmantelde onderdelen van de turbines? Om de circulaire keten van grondstoffen een extra impuls te geven, gaat de samenwerking van start met een What If Lab, een challenge rondom het vraagstuk: ‘What if decommissioning a wind farm became a gold mine of resources?’

Vattenfall en What If Lab nodigen industriële ontwerpers, systeemontwerpers en stedelijk architecten uit om scenario’s te ontwikkelen voor een structureel gebruik van de materialen voor een tweede levensfase van de windturbines. Dat betekent windparken met een zo klein mogelijke materiaalvoetafdruk, met een maximale opbrengst gedurende de levensduur én passend in een duurzame, circulaire economie.

Cilia de Cock, Senior Stakeholder Manager Offshore Wind NL bij Vattenfall: “Hoewel recyclen een stap in de goede richting is, vraagt het concrete proces van hergebruik van materialen veel energie. Het staal van de windturbine kan je bijvoorbeeld op vele manieren hergebruiken, maar om dit op een structurele manier met een zo klein mogelijke CO2-footprint te doen, vraagt innovatieve denkkracht.”

Op dit moment werkt Vattenfall al aan verschillende initiatieven om onderdelen van windturbines duurzaam te recyclen.

“Uiteindelijk wil je als samenleving een gesloten cirkel van grondstoffengebruik bereiken. Bij het ontwerpen van producten moet de toekomstige bestemming worden meegenomen: design to re-use. Voor de huidige generatie producten kijken we naar een zo goed mogelijk hergebruik”, aldus Cilia de Cock.

Expert sessions

Aanvullend op het What If Lab organiseert Vattenfall in oktober, tijdens de Dutch Design Week, expert sessions in Eindhoven. Designbureaus en andere experts op het gebied van circulariteit en windparken komen hier samen om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen over de uitdagingen, bestaande oplossingen en de toekomst van windparkdesign. Het doel is om vanuit deze ‘brainpower’ concepten te ontwikkelen die in aanmerking komen voor verdere uitwerking en bijdragen aan het verhogen van de recyclingsgraad van windturbineonderdelen. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.