Veel onduidelijkheden Belgische wetgeving offshore windparken

| 5 juni 2014

Veel onduidelijkheden op het nieuwe koninklijke besluit dat het steunmechanisme voor de sector van windmolens op zee vastlegt. De toekomstige investeringen worden bedreigd aldus Het Belgian Offshore Platform (BOP). Dit platform vertegenwoordigt de windmolens op zee.

Jaren geleden konden uitbaters van Belgische windparken rekenen op subsidies als inkomsten uit de verkoop van opgewekte elektriciteit. Maar er is een probleem, omdat de kosten voor de consument zwaar dreigden op te lopen, besliste de regering om het systeem te herzien.  Daarbij werd de omvang van de subsidie gekoppeld aan de prijs van elektriciteit. Hoe hoger de prijs die de uitbaters krijgen voor hun stroom, hoe lager de subsidie.

Het besluit bevat nog te veel onduidelijkheden volgens het offshore platform: Zo ligt de bovengrens waarop men recht heeft op 138 euro per MWh. “We stellen vast dat die werd bepaald op basis van een theoretische inschatting en dus niet overeenstemt met de reële ontwikkelings- en uitbatingskosten van een windpark in de Noordzee”, meent de sectorvereniging.

In het KB is ook bepaald dat bij de aanvang van een project en daarna om de drie jaar, energiewaakhond CREG alle inkomsten en kosten van het project zal analyseren. Indien er substantiële wijzigingen zijn, kan de CREG het steunbedrag aanpassen. “De manier waarop de CREG driejaarlijkse evaluaties zal uitvoeren, is niet duidelijk omschreven. Een investeringsbeslissing vereist duidelijkheid en zekerheid”.

Het BOP hekelt ook het feit dat het systeem slechts geldig is tot eind juni 2017. “Terwijl het ontwikkelen van een nieuw park al snel vijf jaar in beslag neemt”.

Offshore windenergie

Offshore windenergie

Bron: HLN.be

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.