Verkenning windenergie door gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand gaat nieuwe fase in

| 5 november 2022

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) bekijken samen met de provincie Overijssel wat de mogelijkheden zijn voor windenergie in het grensgebied tussen de drie gemeenten. Na een eerste verkennende fase hebben de drie gemeenten besloten het samenwerkingsverband voor te zetten en over te gaan op de volgende stap: de volgende stap gezet: de voorbereiding van de ontwikkelfase.

In het afgelopen jaar is de verkennende fase van de samenwerking uitgevoerd en afgerond. Er is onder meer een technisch-ruimtelijk onderzoek gedaan, waarmee de potentie voor windenergie in het ATT-gebied in kaart is gebracht. Ook is een start gemaakt met een gebiedsproces, waarin inwoners en andere belanghebbenden in en om het gebied zijn geïnformeerd over de samenwerking. Daarbij zijn bijvoorbeeld aandachtspunten en zorgen uit het gebied verzameld.

Weerstand én nieuwsgierigheid

De drie gemeenten hebben uit de eerste fase geconcludeerd dat er in het ATT-gebied voldoende potentie voor windenergie is om de samenwerking voort te zetten. Er is veel weerstand in het gebied tegen de mogelijke komst van windturbines en er zijn zorgen over de gezondheidsaspecten. Maar volgens de gemeenten snappen veel mensen de noodzaak van hernieuwbare energie in het tegengaan van klimaatverandering. Er is bovendien belangstelling en nieuwsgierigheid over wat windenergie kan betekenen voor bedrijven en inwoners.

Voorlopig geen initiatieven in behandeling

De drie gemeenten en de provincie Overijssel willen de komende maanden in kaart brengen hoe de ontwikkeling van windenergie in het ATT-gebied als geheel, dus los van de gemeentegrenzen, georganiseerd kan worden. Het samenwerkingsverband heeft tijd nodig om die volgende fase zorgvuldig voor te bereiden. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om in elk geval tot 1 maart 2023 geen initiatieven voor windenergie in het ATT-gebied in behandeling te nemen.

Het gebied betrekken

Inwoners die al betrokken waren in de verkennende fase, zijn inmiddels geïnformeerd over het besluit van de gemeenten om het samenwerkingsverband voor het ATT-energiegebied voort te zetten. De gemeenten willen ook in de volgende fase  bedrijven en inwoners in het gebied goed betrekken. Hierbij zijn gezondheidsaspecten, lokaal eigenaarschap en een goede ruimtelijke inpassing belangrijk. Bron: Gemeente Almelo

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.