Wereldwijd 13,7 miljoen arbeidskrachten in de hernieuwbare energiesector

| 5 oktober 2023

In 2022 waren wereldwijd 13,7 miljoen personen werkzaam in de hernieuwbare energiesector. Dit is een stijging van een miljoen sinds 2021 en een stijging van totaal 7,3 miljoen ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit het recente rapport van het International Renewable Energy Agency (IRENA) en de International Labour Organization (ILO).

De tiende editie van ‘Renewable Energy and Jobs: Annual Review 2023‘, is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen de twee agentschappen. Uit het rapport blijkt dat hernieuwbare energie steeds meer investeringen aantrekt, wat leidt tot nieuwe banen in een groeiend aantal landen. Net als in voorgaande jaren zijn de meeste banen echter geconcentreerd in een paar landen, met name China, dat goed is voor 41 procent van het wereldwijde totaal. Brazilië, de landen van de Europese Unie (EU), India en de Verenigde Staten van Amerika (VS) behoorden tot de andere landen. Samen vertegenwoordigen ze het grootste deel van de wereldwijde installaties en spelen ze een belangrijke rol in de productie van apparatuur, engineering en bijbehorende diensten.

Francesco La Camera, directeur-generaal van IRENA, merkte op dat “2022 opnieuw een uitstekend jaar was voor banen in hernieuwbare energie, ondanks de vele uitdagingen. Om nog veel meer miljoenen banen te creëren, zal er veel sneller moeten worden geïnvesteerd in technologieën voor energietransitie. Eerder deze maand kwamen de leiders van de G20 overeen om de inspanningen te versnellen om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen, in overeenstemming met onze aanbevelingen in de aanloop naar de COP28. Ik roep alle beleidsmakers op om dit momentum te gebruiken als een kans om ambitieus beleid aan te nemen dat de benodigde systemische verandering stimuleert.”

Windsector 4e plek

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV) was opnieuw de grootste werkgever in 2022, volgens het jaaroverzicht, met 4,9 miljoen banen, meer dan een derde van het totale aantal arbeidskrachten in de sector hernieuwbare energie. Waterkracht en biobrandstoffen hadden ongeveer hetzelfde aantal banen als in 2021, ongeveer 2,5 miljoen elk, gevolgd door windenergie met 1,4 miljoen banen.

De wereldwijde werkgelegenheid in onshore en offshore windenergie bleef stabiel op 1,4 miljoen banen in 2022. De werkgelegenheid in de windenergiesector was geconcentreerd in een relatief klein aantal landen. China alleen al was goed voor 48% van het wereldwijde totaal, gevolgd door Azië (55%), Europa (29%), Noord- en Zuid-Amerika (16%) en Afrika en Oceanië (0,7%). De top tien landen in figuur 5 hadden samen 1,23 miljoen mensen in dienst. Vier daarvan liggen in Europa, vier in Azië en twee in Noord- en Zuid-Amerika.

De recente ontwikkeling van stijgende inputkosten heeft ertoe geleid dat OEM’s hun inspanningen om de productie van bepaalde onderdelen uit te besteden aan lagelonenlanden hebben opgevoerd. Dit zal bijdragen aan het veranderen van de geografische samenstelling van de industrie. Gemiddeld kan de installatie van 1 GW aan windenergiecapaciteit op land 130.000 banen opleveren in de ontwikkeling, bouw en installatie over een periode van vijf jaar en 12.000 banen per jaar tijdens de 25-jarige O&M-fase (GWEC, 2022). Ondertussen zorgt de grotere complexiteit van componenten zoals funderingen, onderstations, kabels en installatieschepen voor hogere arbeidsvereisten voor offshore windparken dan installaties op het land.

Top 10 landen voor werkgelegenheid in wind

Kwaliteit van banen

De kwaliteit van banen is net zo belangrijk als de kwantiteit, aldus de studie. Om sociale rechtvaardigheid te bevorderen, moet de overgang naar een schonere energietoekomst rechtvaardig en inclusief zijn voor iedereen: werknemers, bedrijven en gemeenschappen. Daarom zijn coherente en geïntegreerde kaders onontbeerlijk, met de nadruk op lonen, veiligheid en gezondheid op het werk en rechten op het werk, en gebaseerd op een effectieve sociale dialoog. De richtsnoeren van de IAO voor een rechtvaardige overgang naar ecologisch duurzame economieën en samenlevingen bieden een centrale referentie voor beleidsvorming en acties ter ondersteuning van een rechtvaardige overgang waar regeringen en andere belanghebbenden gebruik van kunnen maken.

Diversiteit

Een rechtvaardige en inclusieve energietransitie moet ook gericht zijn op de ontwikkeling van arbeidskrachten en diversiteit. Het rapport benadrukt de noodzaak om onderwijs en opleiding uit te breiden en de carrièremogelijkheden voor jongeren, minderheden en gemarginaliseerde groepen te vergroten. Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen is ook essentieel. Op dit moment zijn de banen in hernieuwbare energiebronnen nog steeds ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Op dit moment is het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de zonne-energietechnologie het best in vergelijking met andere sectoren, met 40 procent vrouwelijke banen.

Lokaal

Veel landen tonen een toenemende interesse in het lokaliseren van toeleveringsketens en het creëren van banen in eigen land, met steun van een passend industriebeleid. Dit gaat hand in hand met een groeiende wens om de onzekerheid van de energievoorziening te verminderen. China voert al enkele jaren met succes een breed scala van dit industriebeleid. Meer recentelijk hebben de EU, India, Japan, Zuid-Afrika en de VS initiatieven aangekondigd om de binnenlandse productie te stimuleren. Landen zullen echter manieren moeten vinden om lokalisatie-inspanningen te combineren met voortdurende wereldwijde samenwerking bij het nastreven van een ambitieuze energietransitie. Bron: IRENA

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.