Windenergie in Nederland blijft onzeker

| 5 maart 2014

Er wordt wat gediscussieerd in Nederland. Zo valt het op dat er de laatste weken weer een flink debat is losgebarsten rond windenergie. Het is niet zo vreemd want de afgelopen jaren groeide de capaciteit nauwelijks. En om de afspraken van het Energieakkoord te realiseren moet het tempo aanzienlijk omhoog. Alom worden initiatieven ontplooid en windenergie wordt weer zichtbaar. Van de voorziene toename van hernieuwbare energie in het Energieakkoord is zo’n 45% afkomstig van wind. In het debat wordt veel gezegd, maar ik haal er drie stellingen uit. Windenergie zou zinloos zijn, want geen CO2 reduceren. Vooral wind op zee zou te duur zijn. En Nederland is nu eenmaal te vol.

Windenergie reduceert geen CO2. Beleidsmatig lijkt dit juist. De CO2-emissies van de Europese energie-intensieve industrie en elektriciteitsproductie zijn afgetopt door het systeem van emissiehandel. Wat er op de ene plaats afgaat, kan er op de andere bijkomen. De reductie tot 2020 was al vastgesteld voor het SER-Energieakkoord werd getekend, dus de extra capaciteit van dat akkoord levert geen CO2-vermindering op.Seminar Marsroute

Lees hier de colum van Energie-Actueel.

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Fotos, Groene energie, Klimaatverandering, Leveranciers, Offshore windparken, Onderhoud, Wereldwijd, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.