Barge Master ontvangt 7,5 miljoen Euro voor bouw van bewegingscompenserende feeder oplossing

| 6 oktober 2022

© Barge Master

Barge Master, ontwikkelaar van bewegingscompenserende oplossingen voor de offshore industrie, krijgt een totale kapitaalinjectie van 7,5 miljoen euro van het Energietransitiefonds Rotterdam en de bestaande aandeelhouders. Het geld wordt ingezet voor de bouw van hun innovatieve bewegingscompenserende platform.

Door middel van in Rotterdam door Barge Master ontwikkelde bewegingscompenserende oplossingen is het nog steeds mogelijk om nauwkeurig en veilig te werken op open zee met significante golfbewegingen. Door hun recente innovatie op hun bestaande technologie biedt de oplossing nu ook een grote toegevoegde waarde voor de bouw van offshore windparken.

Kortere bouwtijd, lagere kosten en minder CO2-uitstoot

Een grote uitdaging bij de bouw van offshore windparken is het transport van de onderdelen van de windturbines van de haven naar de ver uit de kust gelegen windparken. De huidige methode houdt in dat dure installatieschepen op en neer varen om de componenten op te halen. Barge Master heeft een bewegingscompenserend platform ontworpen, de ‘Feeder’, dat eenvoudig op bestaande schepen kan worden geïnstalleerd. De installaties houden de grote turbinedelen in balans zodat ze op zee naar het installatieschip kunnen worden gekraant.

Op deze manier kan het installatieschip op zee blijven en doorgaan met installeren, terwijl het voortdurend wordt voorzien van nieuwe windturbineonderdelen. Bestaande installatieschepen kunnen dus efficiënter worden ingezet en hebben een langere levensduur. Het resultaat is een kortere bouwtijd, lagere investeringen en een meer concurrerende prijs voor offshore windenergie. De oplossing  realiseert een gemiddelde CO2-besparing van 100 kiloton per jaar, aldus Barge Master.

Groot contract voor offshore windpark in VS

Barge Master heeft onlangs een meerjarig contract getekend met de Belgische aannemer DEME voor de bouw van het eerste grootschalige commerciële offshore windpark in de Verenigde Staten, Vineyard Wind 1 (804 MW). Het contract met DEME vereist in totaal vier Feeder-platforms. Dankzij de kapitaalinjectie kan Barge Master de bouw van deze iplatforms financieren, die in de toekomst ook voor andere offshore windparken kunnen worden ingezet.

Voor de ontwikkeling en bouw worden Nederlandse bedrijven ingezet, veelal uit Rotterdam en omgeving, waardoor tijdelijk 89 en structureel 15 banen in de regio worden gecreëerd.  In de toekomst kan de technologie ook worden gebruikt voor de aanleg van offshore windparken voor de kust van Nederland. Bron: Barge Master

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.