Noord-Brabant: Burgers ook lusten windpark

| 6 september 2013

In Noord-Brabant is een energiecoöperatie Dongen gestart met een petitie om bestuurders op te roepen participaties door burgers in windparken mogelijk te maken. Burgers krijgen dan niet alleen maar d lasten maar ook de lusten.

In Denemarken is het verplicht om participaties voor burgers aan te bieden. in Nederland nog niet. Brabant heeft toegezegd om 470,5 MW aan windenergie op land te installeren de komende jaren.

Klik hier voor het originele artikel.

Bron: Energieplus

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.