BW Ideol en ADEME Investissement richten ontwikkelingsbedrijf voor drijvende offshore wind op

| 6 juli 2023

BW Ideol, specialist in drijvende offshore windenergie, en ADEME Investissement, een Franse staatsfinancier van innovatieve infrastructuurprojecten, zetten een gezamenlijk bedrijf op voor de ontwikkeling van drijvende offshore wind.

Bron: BW Ideol

De beide partijen hebben een definitieve overeenkomst gesloten voor een financiering van EUR 40 miljoen door ADEME Investissement van de projectontwikkelingsactiviteiten van BW Ideol. Op grond van de overeenkomst zal BW Ideol haar portefeuille van medeontwikkelingsprojecten overdragen aan de projectontwikkelingsmaatschappij BW Ideol Projects Company SAS.

ADEME Investissement zal een eerste kapitaalinjectie doen van 17,85 miljoen EUR, betaald op de eerste financiële afsluitingsdatum die gepland is in september 2023. Latere kapitaalinjecties zullen gebaseerd zijn op projectfinancieringsoproepen met een gelijke cofinanciering tussen BW Ideol en ADEME Investissement. Wanneer alle financieringsoproepen zijn afgerond, zal zowel ADEME Investissement en BW Ideol 40 miljoen euro hebben geïnvesteerd in de ontwikkelingsmaatschappij.

De eerste financiële afronding van de transactie blijft afhankelijk van de voltooiing van de reorganisatie en in het bijzonder de goedkeuring door Crown Estate Scotland van de overdracht van de eigendom van het aandeel van BW Ideol in Buchan Offshore Wind aan BW Ideol Projects Company.

Na de eerste closing zal BW Ideol 75,8% van BW Ideol Projects Company bezitten, wat een post-money waardering van BW Ideol Projects Company van ongeveer 74 miljoen euro vertegenwoordigt. ADEME Investissement zal haar belang in de loop van de tijd uitbreiden naarmate meer projecten tot rijping komen en worden gefinancierd. BW Ideol zal de ontwikkelingsmaatschappij beheren via een dienstverleningsovereenkomst.

BW Ideol behoudt het volledige eigendom van haar andere bedrijfsactiviteiten en activa, waaronder technologie en gerelateerde IP en know-how portfolio, de floater EPCI business line en de exclusiviteit met de haven van Ardersier in Schotland voor een floater productielijn, de Floatgen demonstrator, en het eigendom in het EolMed offshore drijvend windpark pilot. BW Ideol behoudt ook al haar teams, waaronder engineering, business development, projectuitvoering, supply chain, juridische zaken, innovatie en financiën. Bron: BW Ideol

Tags: , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.