Conceptplan Windplan Groen uit Dronten ligt tot 30 november ter inzage

| 6 november 2017

Van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen ter inzage. Dit document is de eerste formele stap ten behoeve van het opstellen van het inpassingsplan. Deze conceptnotitie heeft als doel betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de inhoud en diepgang van het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) en hun reacties mee te kunnen nemen in de uit te voeren milieuonderzoeken.

In de periode dat het concept van de NRD ter inzage ligt, worden inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over het concept van de NRD of eventueel andere aspecten van Windplan Groen bespreken. Ook vertegenwoordigers van Windkoepel Groen zijn aanwezig op deze inloopbijeenkomsten.

De drie inloopbijeenkomsten zijn op:

  • 30 oktober 2017, Duurzaamheidswinkel, Stadhuisplein 51 in Lelystad
  • 1 november 2017, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3 in Biddinghuizen
  • 7 november 2017, zaal Open Hof, De Zuid 2 in Dronten.

Voor alle drie de bijeenkomsten geldt dat u deze tussen 19.00 en 21.00 uur kunt bezoeken. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. Vooraf aanmelden is niet nodig.


U kunt het concept van de NRD van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017 inzien via de website van Bureau Energieprojecten.

De papieren versie van de notitie is in diezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden in te zien op het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2, Lelystad) en het gemeentehuis van Dronten (De Rede 1, Dronten).


U kunt reageren op het concept van de NRD door een zienswijze in te dienen. Daarin kunt u laten weten wat u vindt van de notitie.

Een zienswijze kan worden ingediend in de periode van 20 oktober 2017 tot en met 30 november 2017. Dat kan via het reactieformulier op de website van Bureau Energieprojecten.

Per post kan de zienswijze worden verstuurd naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windplan Groen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Bureau Energieprojecten verzoekt een zienswijze te ondertekenen en te voorzien van het adres van de indiener van de zienswijze. Dan is het mogelijk voor Bureau Energieprojecten om een ontvangstbevestiging te sturen.

Het is ook mogelijk om tijdens de inloopbijeenkomsten een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor is tijdens de inloopbijeenkomsten een notulist aanwezig. Ook kan hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur worden gebeld met Bureau Energieprojecten via 070 – 3798979.

Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Energieprojecten.

 

Lees meer

Bron: Windplan Groen

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.