Deel van opbrengst Windpark Krammer naar CO2 opslag

| 6 mei 2020

Windpark Krammer © Deltawind

Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO gaan samenwerken aan een project om koolstof te binden in de bodem rond Windpark Krammer. Dit moet tot een directe lokale vermindering van CO2 gaan leiden. Een deel van de opbrengst van het windpark wordt hiervoor ingezet. Dit maakte de 3 partijen vandaag bekend.

De initiatiefnemers van Windpark Krammer, dat in mei 2019 officieel werd geopend, willen met deze pilot aantonen dat de koolstofkringloop lokaal werkt met hulp van boeren en de bodem en met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.

Gedurende de pilot van 5 jaar voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600 – 700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt. De agrariërs worden door experts binnen het Europese project Carbon Farming geholpen.

De maatregelen zijn op basis van wetenschappelijke onderzoeken geselecteerd. Voorbeelden zijn niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen, het niet scheuren van grasland en akkerranden met diepwortelende plantensoorten.

De agrariërs krijgen gedurende 5 jaar 70% van de vergoeding jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop op basis van de hoeveelheid CO2 die daadwerkelijk is vastgelegd. Hiervoor vindt zowel een 0-meting als eindmeting plaats. In 5 jaar tijd kan de vastgelegde CO2 oplopen naar 2.750 ton.

Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft daarbij ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.