Drie onderzoeken van NWA-onderzoeksprogramma Ecologie en Noordzee dragen bij aan kennis over impact offshore windparken op natuur

| 6 juli 2023

Kennis van de effecten van windturbines op de natuur is op dit moment nog onvoldoende. In het programma Ecologie & Noordzee van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) steken onderzoekers uit allerlei disciplines de koppen bij elkaar om de impact van windparken op de natuur in de Noordzee uit te zoeken.

Bron: NWO

Momenteel staan er ruim 460 windturbines in de Noordzee. Dat worden er naar schatting 1700 in 2030. En als alles goed verloopt, waarschijnlijk 9.000 in 2050. Hoe beïnvloeden die windturbines de natuur en daarmee de leefomgeving van mensen? De Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk kennis verzamelen over de effecten van de windparken op zee om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen voor de toekomstplannen zonder dat de natuur er onder lijdt. Windturbines zijn een vorm van schone energie, maar in het vestigen van de parken op zee schuilen ook gevaren voor een gezond ecosysteem. Drie onderzoeken van het NWA-onderzoeksprogramma Ecologie en Noordzee dragen bij aan het maken van goede keuzes voor de vestiging van de parken. Bekijk de video om meer te weten te komen over de onderzoeken:

Effects of Windfarms

Het programma Ecologie & Noordzee bestaat uit drie onderzoeken. Bij Effects of Windfarms wordt onder andere gekeken naar het effect van aangroei op de voet van een windturbine op de samenstelling van het water. ‘In het water zit fytoplankton en sediment’, vertelt projectleider en oceanograaf Johan van der Molen. ‘Dat fytoplankton is de basis voor eigenlijk al het leven in zee. Het is het voedsel dat veel beestjes eten. Als de omstandigheden veranderen door bijvoorbeeld windturbines op zee, dan betekent dat dat je grotere of kleinere hoeveelheden fytoplankton kunt krijgen. En dat heeft weer invloed op ander leven in zee.’ Ook wordt er onderzocht wat de meest optimale kennisoverdracht naar beleidsmakers is. ‘Er wordt veel onderzoek gedaan naar ecologie, naar het fysisch systeem en de techniek’, zegt Heleen Vreugdehil van Deltares. ‘Wat wij doen is eigenlijk een stapje achteruit. Even uitzoomen en onderzoeken hoe het hele proces in elkaar zit en hoe er wordt samengewerkt tussen verschillende partijen. Dat is iets wat nog niet eerder is onderzocht.’ Meer weten? Bekijk de video over Effects of Windfarms:

Footprint

Windparken op zee worden vaak geplaatst in gebieden waar onderwaterzandgolven voorkomen. Via veldcampagnes en modellen wordt in Footprint het effect van windturbines op die zandgolven en het functioneren van het sediment onderzocht. Uiteindelijk willen de onderzoekers beleidsmakers adviseren welke windturbineconfiguraties de minste ecologische impact genereren. Bekijk de video om meer te weten te komen over het programma Footprint:

APELAFICO

In het programma APELAFICO wordt gebruikgemaakt van sonarbeelden om de aanwezigheid en het gedrag van pelagische vissen (niet langs de kust levende vissen) vast te stellen rondom werkende windturbines en in een gevarenzone bij het heien van palen. Ook wordt er onderzocht wat de reacties zijn van vissen op bepaalde geluiden om de vissen uit de gevarenzone te verjagen. Meer weten? Bekijk de video over APELAFICO:

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de initiatiefnemers van het NWA-programma Ecologie & Noordzee. Bron: NWO

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.