Gemeente De Wolden start pilot boerenerfmolens

| 6 juli 2023

Gemeente De Wolden in het zuidwesten van de provincie Drenthe is met een pilot gestart om hogere windmolens toe te staan op het erf van agrarische ondernemers.

©BGF

Agrarische ondernemers hebben vaak hoge kosten om hun bedrijf van stroom te voorzien. Daarom willen zij graag hogere windmolens op hun erf plaatsen, omdat die meer energie opwekken. Gemeente De Wolden wil onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn en houdt daarom een pilot.

Pilot

In de pilot kunnen 10 boeren een tijdelijke vergunning kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal 2 erfmolens. De erfmolens mogen maximaal 25 meter hoog zijn in plaats van 15 meter. Om aan de pilot mee te doen, moeten de erfmolens minstens 20 meter hoog zijn.

Agrarische ondernemers die een tijdelijke vergunning willen om een windmolen te plaatsen op hun erf kunnen zich van 4 juli 2023 tot half september 2023 aanmelden bij de gemeente voor een gesprek.

Een van de voorwaarden is dat zij op dit moment nog geen windmolen op hun erf hebben staan. Tijdens het gesprek worden de mogelijkheden en overige voorwaarden besproken. Indien de ondernemers na het gesprek interesse hebben dan kunnen zij vanaf half september 2023 tot en met 1 oktober 2023 een officiële aanvraag indienen.

Na de start van de pilot

Gedurende 2 jaar wordt onderzoek gedaan naar het effect van de erfmolens, waarbij de gemeente zelf ook controleert of de erfmolen inderdaad genoeg duurzame energie opwekt. Deelnemers hebben zelf ook een rol in deze periode. Zoals het vormgeven van het participatietraject om te bepalen of de molens wenselijk zijn in de samenleving. Ook moeten zij een natuurtoets (ecologische quickscan) doen om te bepalen welke gevolgen de erfmolen heeft op de natuur.

Als na afloop van de pilot blijkt dat hogere windmolens voldoen, kunnen deelnemers een permanente vergunning aanvragen. Zo niet, dan moeten de erfmolens 10 jaar na plaatsing weer verwijderd worden.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.