Gemeente Echt-Susteren bekijkt energieopgave opnieuw – onderzoek naar windpark on hold

| 6 september 2023

De gemeente Echt-Susteren gaat de gehele opgave rondom de energietransitie opnieuw bekijken. De gemeente maakt daarom een pas op de plaats, ook met de onderzoeken die nodig zijn voor het realiseren van een windpark.

Gemeente Echt-Susteren bekijkt energieopgave opnieuw - onderzoek naar windturbines on hold

 

Sinds 2018 heeft de gemeente Echt-Susteren stappen gezet met als doel om in 2040 energieneutraal te zijn. De uitdaging is sindsdien flink veranderd. De vraag naar energie stijgt en er zijn technische ontwikkelingen en beperkingen, zoals het overvolle stroomnet, die een andere kijk op het opwekken van duurzame energie vragen. Het besparen van energie en afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie, vormen een belangrijke sleutel in dit proces. Dat vraagt niet alleen technische oplossingen, maar ook om gedragsverandering. Dit maakt dat de gemeente een heroverweging van de totale duurzaamheidsopgave noodzakelijk vindt.

Regionale Energie Strategie

Ook speelt een aantal andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de energietransitie in Echt-Susteren. De opgave van de gemeente wordt mede beïnvloed door de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg (RES). Binnen de RES is besloten dat het noodzakelijk is de energieopgave in 2024 opnieuw te bekijken. Zo is bij het vaststellen van de doelen onvoldoende rekening gehouden met de enorme toename van de hoeveelheid energie die nodig is bij het vervangen van gas door elektriciteit. Daarnaast constateert de RES dat een aantal plannen op het gebied van de opwek van duurzame energie niet tot realisatie komt. Hierin spelen financiële, politieke en maatschappelijke factoren een rol.

Nieuwe afstandsnormen

Als het gaat om de effecten van windturbines is gezondheid een belangrijk thema. Dat kwam ook naar voren tijdens een raadsconferentie afgelopen april. Daarbij speelt afstand tot woningen een grote rol. De verwachting is dat er eind 2023 een nieuwe landelijke afstandsnorm wordt vastgesteld.

De gemeente had nog geen concrete plannen voor windturbines. In 2020 stelde de gemeente de Routekaart Windenergie vast waarin de haalbaarheid van windenergie in Echt-Susteren werd verkend op basis van een aantal uitgangspunten. Op basis van de Routekaart heeft de gemeente de kansrijke zoekgebieden verder onderzocht. De kansrijke zoekgebieden zijn gepresenteerd tijdens informatieavonden in juni en juli 2022. Later dit jaar zou worden besloten of onderzoeken naar de haalbaarheid van een windpark van start zouden gaan.

Inwoners betrekken

Voor het opnieuw bekijken van de opgave om in 2040 energieneutraal te zijn, werkt de gemeente de komende periode een plan van aanpak uit. Onderdeel daarvan is een onderzoek onder inwoners. Wethouder Hub Meuwissen (Duurzaamheid): “We staan voor een enorme opgave en dat moeten we samen doen. We willen daarom meer zicht krijgen op de vraag hoe inwoners tegen de gehele energietransitie aankijken: hoe moeten we die energietransitie vormgeven? Wat vinden inwoners belangrijk? De uitkomsten van dat onderzoek nemen we mee in de uitwerking van onze duurzaamheidsopgave.” Bron: Gemeente Echt-Susteren

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.