Gemeente Rotterdam geeft groen licht voor grote windturbine Landtong Rozenburg

| 6 september 2023

Algemeen plaatje onshore windturbine

De gemeente Rotterdam heeft op 4 september 2023 de definitieve besluiten verleend voor de bouw van een grote windturbine op de Landtong in Rozenburg. Ontwikkelaar Pondera kan verder met de ontwikkeling van deze turbine van 6 tot 8 megawatt.

De besluiten voor de bouw van de windturbine volgen op de publicatie van de ontwerpbesluiten die op 19 juni 2023 ter inzage zijn gelegd. Tot 31 juli konden bewoners en belanghebbenden een zienswijze indienen. In totaal zijn er tien zienswijze ingediend. Deze gingen onder andere over de keuze van de locatie, het uitzicht, veiligheid en de invloed van de windturbine op de omgeving.

Het geheel is zorgvuldig beoordeeld en getoetst door de experts van de gemeente Rotterdam, Milieudienst DCMR, Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. De conclusie van de experts is dat de aanblik van de Landtong zal veranderen, maar dat er geen aanleiding is om af te zien van het verlenen van de vergunning.

Achtergrond

Initiatiefnemer Pondera Development heeft op 28 oktober 2022 de vergunningen voor de bouw van één windturbine op de Landtong Rozenburg aangevraagd bij de gemeente Rotterdam, DCMR, de Omgevingsdienst Haaglanden en Rijkswaterstaat. Pondera wil één windturbine bouwen met een tiphoogte tussen de 210 en 234 meter (ashoogte tussen de 130 en 150 meter) en een rotordiameter tussen de 160 en 90 meter. Het opgesteld vermogen van de windturbine komt ergens tussen de 6 en 8 megawatt te liggen, wat genoeg is om ongeveer 5200 huishoudens te voorzien van groene stroom. De nieuwe windmolen is gepland op de oostelijke helft van de Landtong Rozenburg ter hoogte van de uitkijktoren ‘Paal 83’. Volgens de planning zou de windturbine in 2025 de eerste stroom moeten opwekken. De windmolen zal een

In het oorspronkelijke plan van de gemeente Rotterdam en grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf ging het overigens om twee windturbines van 193 meter hoog. Tegen de komst hiervan was veel protest vanuit de omgeving. Het plan werd gereduceerd tot 1 windturbine maar dan wel groter. Ook tegen de komst van 1 windturbine is veel verzet. Protestgroepen Stichting Leve de Landtong en Rozenburg in Actie probeerden nog hier tegen in te gaan. De gemeente heeft echter besloten doorgang te bieden.

Indienen beroep

Tegen dit definitieve besluit van de gemeente Rotterdam kunnen belanghebbenden nog een beroep indienen bij de Raad van State, binnen zes weken na de bekendmaking.

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.