Groen licht voor eerste vorm van medegebruik in een windenergiegebied op de Nederlandse Noordzee

| 6 maart 2022

Groen licht voor eerste vorm van medegebruik in een windenergiegebied op de Nederlandse NoordzeeIn kavel III van windenergiegebied Borssele staat een proefproject met een mosselfarm gepland. Het project zal de eerste vorm van medegebruik in een windenergiegebied op de Nederlandse Noordzee zijn.

Op 14 februari 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen om aan OOS SMF B.V. watervergunning te verlenen voor de aanleg en het gebruik van een mosselfarm in het Borssele III windenergiegebied. In samenwerking met de schelpdierensector en mosselkwekers heeft OOS SMF de Semi-submersible Mussel Farm (SMF) ontwikkeld, geschikt voor het kweken van mosselen op basis van hangcultuur op open zee.

De vergunning aan OOS SMF heeft een looptijd van vijf jaar. Het proefproject zal in het voorjaar van 2022 van start gaan. Doel van het project is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het kweken van hangcultuurmosselen op de Noordzee in een windpark. Het gaat daarbij zowel om de technische kant – het systeem dat wordt gebruikt – als om de opbrengst – het invangen van mosselzaad en een goede mosselgroei.

Meervoudig ruimtegebruik

De Noordzee is een druk gebruikt gebied. Meerdere partijen willen hier aanspraak op maken, Met de plannen voor een grote uitrol van windenergie op zee, is daardoor de noodzaak groter om in deze windenergiegebieden efficiënt en meervoudig ruimtegebruik toe te passen. Dit betekent onder meer het faciliteren van zogenoemd medegebruik in de windenergiegebieden.

Voor windenergiegebied Borssele is een gebiedspaspoort opgesteld waaruit volgt dat het grootstel deel van kavel III gereserveerd is voor maricultuur. De omvang en het type activiteit van deze proefpilot zijn in overeenstemming met dit gebiedspaspoort. De aanvraag van de mosselfarm is zorgvuldig getoetst aan relevante regelgeving en beleid. De belangen van de windparkexploitant en de mogelijke effecten op het windpark zijn afgewogen bij het beoordelen van de vergunningaanvraag. Verder zijn er geen significante negatieve ruimtelijke of ecologische effecten van de aanleg en het gebruik van de mosselfarm te verwachten, zo meldt het Noordzeeloket.

OOS SMF B.V. en de windparkexploitant van kavel III, Blauwwind, zullen nog nadere praktische afspraken uitwerken over de uitvoering van de pilot.

Besluit ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt tot en met 28 maart 2022 ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee en Delta in Middelburg. Een digitaal exemplaar van het besluit en de bijbehorende aanvraag kan via het Noordzeeloket ingezien worden. Bron: Noordzeeloket

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.