Groningen geeft vol gas voor alternatief windpark N33

| 6 juni 2014

Zoals eerder vermeld op deze website heeft minister Kamp de provincie Groningen uitstel verleend tot 1 september om een alternatief te zoeken  voor Windpark N33. Kamp stelt als voorwaarde dat de provincie overeenstemming heeft bereikt met verschillende initiatiefnemers van het windpark. Dus de ‘Grunningers’ moeten vol gas gaan geven om met een alternatief te komen.

En dat zijn Blaaswind BV en KDE Energie BV. Voor het plan in de Eekerpolder (ten Noorden van de plaats Meeden) is dat RWE. Bovendien moet dit alternatief op een groot aantal punten beter scoren dan het plan voor windpark N33.

Gedeputeerde Moorlag vraagt zich af of het strakke tijdschema van de minister haalbaar is. De eis om ontwikkelaars op 1 lijn te krijgen schijnt moeizaam haalbaar te zijn. Ontwikkelaars hebben verschillende belangen. Ook stelt Moorlag dat grondposities geen doorslaggevende betekenis mogen hebben. Niet tot de mogelijkheden behoort het plaatsen van windmolens langs de A7

verzekeraars

Bron: RTV Noord

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.