Ierse overheid kondigt langetermijnbeleid aan voor offshore wind en 4 ontwikkelingsgebieden

| 6 mei 2024

De Ierse overheid heeft vorige week het beleidskader bekend gemaakt voor de langetermijn ontwikkeling van offshore wind. In dezelfde week werden vier ontwikkelingskavels voor offshore wind geïdentificeerd.

De vier geïdentificeerde ontwikkelingsgebieden voor offshore wind Bron: Gov.ie

Het beleidskader, ‘Future Framework for Offshore Renewable Energy‘ is de langetermijnvisie en -model voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie op zee. Het kader geeft het pad weer dat Ierland zal volgen om tegen 2040 20GW aan offshore windenergie te leveren en tegen 2050 in totaal minstens 37GW. Het beleidskader is een van de belangrijkste acties die vorige week zijn gepubliceerd in het kader van het Offshore Wind Energy Programme, het systeembrede plan dat is ontwikkeld door de Offshore Wind Delivery Taskforce.

Het omvat 29 kernacties voor de ontwikkeling van Ierlands planmatige aanpak van offshore windenergie op lange termijn. Het is gebaseerd op een analyse van de economische kansen om investeringen aan te moedigen en de financiële en economische opbrengst van offshore hernieuwbare energie voor de staat en de lokale gemeenschappen te maximaliseren. Het onderzoekt ook het potentieel om overtollige hernieuwbare energie te exporteren via een grotere interconnectie en analyseert de mogelijkheden om overtollige hernieuwbare energie te gebruiken voor alternatieve energieproducten en -diensten die op de internationale markten kunnen worden gebracht.

Leiden elementen in het beleid zijn onder andere de bescherming van het maritieme milieu en de biodiversiteit, betaalbaarheid van energie voor consumenten, een billijk rendement voor gemeenschappen, afstemming van beleid en infrastructuur, vertrouwen wekken voor investeringen, de nadruk leggen op technologische innovatie, kansen voor rendement voor de staat belichten en prioriteit geven aan betrokkenheid van belanghebbenden en het publiek.

Vier offshore wind kavels

De publicatie van een andere belangrijke actie van de Taskforce, het ontwerp ruimtelijke plan ‘South Coast Designated Maritime Area Plan (DMAP)’, volgde in dezelfde week. Dit is het allereerste Ierse ruimtelijke plan voor hernieuwbare energie op zee.

Het ontwerp DMAP identificeert vier maritieme gebieden voor de zuidkust van Ierland waar de ontwikkeling van (vaste bodem) offshore hernieuwbare energie (ORE) in de komende tien jaar wordt voorgesteld.

In het ontwerp van het DMAP wordt voorgesteld om een eerste offshore windproject met een capaciteit van ongeveer 900 MW op te zetten in ‘Tonn Nua’,  een gebied van 312.6km² voor de kust van graafschap Waterford. Dit project zal tegen 2030 operationeel moeten zijn. Verder wordt voorgesteld om in de loop van het volgende decennium verdere offshore windprojecten te ontwikkelen in de gebieden ‘Lí Ban’ (486km²), eveneens voor de kust van graafschap Waterford, en ‘Manannán’ (342km²) en ‘Danu’ (342km²), beide voor de zuidkust van graafschap Wexford.

Een onafhankelijke economische analyse, die samen met het ontwerp van DMAP werd gepubliceerd, benadrukt de potentiële economische voordelen van de uitvoering van het plan, dat 4,4 miljard euro aan inkomende investeringen en naar schatting het equivalent van 49.000 FTE’s aan werkgelegenheid voor de Ierse economie zou kunnen opleveren. Uit de analyse blijkt verder dat meer dan 65% van de inkomende investeringen en werkgelegenheid naar de zuidkustregio kan vloeien.

Het ontwerp DMAP en de bijbehorende milieubeoordelingen liggen nu zes weken (tot 14 juni) ter inzage liggen. Het ontwerp van de eerste offshore windenergieveiling die in het DMAP voor de zuidkust zal plaatsvinden nadat het is aangenomen, is gepubliceerd. Bron: Gov.ie

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.