Initiatiefnemers windturbines in gemeente Lochem organiseren eerste infoavond op 9 februari

| 6 februari 2023

Visualisatie windpark. Bron: Windpark Papenslagweg

Op 9 februari organiseren Energiecoöperatie LochemEnergie, Walow BV en duurzaam energiebedrijf Pure Energie een eerste informatieavond voor belangstellenden over hun initiatief voor drie windturbines in de gemeente Lochem.

De drie voorgenomen windturbines ten oosten van Exel, nabij de Papenslagweg, vormen samen Windpark Papenslagweg. Dit windpark zou een grote bijdrage kunnen leveren aan een energieneutraal Lochem in 2050.

Windpark Papenslagweg

De initiatiefnemers gaan uit van moderne windturbines: een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter. Daarmee is de tiphoogte circa 280 meter. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de windmolens exact worden. De verwachte opbrengst van de drie beoogde windturbines is circa 90 miljoen kWh per jaar. Dat is vergelijkbaar met circa 48 procent van het totale elektriciteitsgebruik in de gehele gemeente Lochem.

Vroeg stadium

Het project verkeert nog in een pril stadium. Er lopen nog geen formele procedures om een vergunning hiervoor te verkrijgen. Eerst willen LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseren zij een inloopavond op 9 februari, tussen 19.00 en 21.00 uur, bij Kulturhus ’t Kruispunt in Laren. Bovendien staat op de website www.windparkpapenslagweg.nl een video waarin de initiatiefnemers een presentatie geven met meer toelichting op het initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn.

Volgende stap: omgevingsraad en gedetailleerd plan

Om het windpark te kunnen realiseren, hebben LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie een omgevingsvergunning nodig. Om deze vergunning te kunnen aanvragen, moet er een gedetailleerd plan zijn. In dat plan staat onder andere waar de windturbines komen, hoe groot ze worden en of er wordt voldaan aan de regelgeving – onder andere voor geluid, slagschaduw en natuur.

Om de omgeving te betrekken bij de invulling van het plan willen de initiatiefnemers een omgevingsraad inrichten. Daaraan kunnen omwonenden, bedrijven en maatschappelijke organisaties deelnemen. Samen met de deelnemers kan het plan worden besproken en andere onderwerpen waar de leden van de omgevingsraad het over willen hebben.

Mee-investeren en omgevingsfonds

Onderdeel van Windpark Papenslagweg is dat de omgeving er in kan mee-investeren. Dat kan via LochemEnergie. LochemEnergie is een van de initiatiefnemers en daardoor een van de eigenaren van het windpark. Gebruikelijk bij dergelijk lokaal coöperatief eigendom is dat tevens een deel van het rendement van het coöperatieve deel van het windpark wordt besteed aan bijvoorbeeld nieuwe projecten. Daarover beslissen de leden van de coöperatie. De opbrengst van het coöperatieve deel van Windpark Papenslagweg kan hierdoor worden gebruikt voor nieuwe (duurzame) initiatieven, al dan niet in de omgeving.

Verder komt er een omgevingsfonds dat vijftien jaar lang wordt gevuld met een deel van de opbrengsten van het windpark (0,50 euro per opgewekte MWh, naar verwachting circa 45.000 euro per jaar). LochemEnergie, Walow BV en Pure Energie bespreken graag met de omgeving waarvoor dit fonds kan worden ingezet, bijvoorbeeld via de omgevingsraad. Bron: LochemEnergie

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.