Inloopbijeenkomst wind en zon in gemeente IJsselstein op 13 maart

| 6 maart 2024

De gemeente IJsselstein houdt op dinsdag 13 maart een inloopbijeenkomst over wind- en zonne-energie voor haar inwoners.

De gemeente wil in 2050 net zoveel schone of groene energie opwekken als het gebruikt. De gemeente zet daar vooral bij in op zonnepanelen op daken maar er is meer nodig om de doelstelling te halen. De gemeenteraad van IJsselstein heeft gevraagd om op zoek te gaan naar meer mogelijkheden om elektriciteit met zon en wind op te wekken.

Twee gebieden

De raad heeft hiervoor twee gebieden aangewezen. Voor mogelijke opwek van windenergie is een gebied aangewezen langs de snelweg A2 ten zuiden van IJsselstein.  Voor zon langs de Hollandsche IJssel ten noodoosten van IJsselstein.

Inloopbijeenkomst op 13 maart 2024

De gemeente wil nu met de inwoners overleggen of de duurzame-energieambitie verder ingevuld moet worden met zonnevelden, windturbines of allebei.

De gemeente organiseert op woensdagavond 13 maart tussen 19.00 en 21.00 een informatiebijeenkomst voor haar inwoners in het Fulcotheater aan de Overtoom 3 in IJsselstein om over deze keuzes mee te denken. Omdat een van de zoekgebieden aan de rand van de gemeente ligt, zijn ook inwoners van Nieuwegein, Lopikerkapel en Vianen van harte welkom. Bij grote belangstelling wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Vervolg

Na de bijeenkomst is het aan de gemeente IJsselstein om de voors en tegens op een rijtje te zetten. Die gebruiken ze om de twee zoekgebieden verder uit te werken. Rond de zomer worden vervolgens een of meer scenario’s aan de IJsselsteinse raad voorgelegd. Deze beslist uiteindelijk waar en onder welke voorwaarden er windturbines en/of zonnevelden komen. In september en december worden nog twee open bijeenkomsten georganiseerd. Bron: Gemeente IJsselstein

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.