Kabinet stemt in met Actieplan om tekort aan technisch personeel aan te pakken

| 6 februari 2023

Het kabinet heeft ingestemd met het Actieplan Groene en Digitale Banen waarmee het personeelstekort in techniek en ICT samen met werkgevers en onderwijs wordt aangepakt. 

Het tekort aan technische vakmensen wordt steeds meer merkbaar. Er zijn lange wachtlijsten voor installateurs om zonnepanelen te plaatsen, er zijn weinig ICT’ers te vinden voor innovatie in de zorg en er is een tekort aan elektromonteurs die het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. In het tweede kwartaal van 2022 waren er 86.250 openstaande vacatures in de techniek en 35.950 in de ICT-sector. Het tekort aan personeel in techniek en ICT kan de energietransitie, digitalisering en verduurzaming remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren.

Werkgevers in deze sectoren zijn in actie gekomen om de tekorten aan te pakken. Zo presenteerden technische werkgevers (Industriecoalitie) op 4 november 2022 het ‘Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten
Techniek, Bouw en Energie’ en de coalitie van ICT-bedrijven op 2 februari 2023 het ‘Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers‘.

Actieplan Groene en Digitale Banen

Aanvullend daarop neemt het kabinet maatregelen voor meer technisch en ICT-geschoold personeel. De instroom in het bètatechnisch onderwijs moet omhoog, de aansluiting tussen het bètatechnisch onderwijs en de arbeidsmarkt moet beter en werkgevers en overheid willen technisch personeel in de techniek en ICT behouden.

Het kabinet heeft ingestemd met het ‘Actieplan Groene en Digitale Banen’ waarmee het personeelstekort samen met werkgevers en onderwijs wordt aangepakt. Dat is nodig om de kabinetsdoelen te halen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en meer dan 1 miljoen ICT-geschoolden in 2030. Dat schrijven de ministers Adriaansens, Jetten, Van Gennip, Dijkgraaf, Wiersma en Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindspersonen sluiten met het Actieplan aan op de aanpak van technische werkgevers en plannen van ICT-bedrijven. Het Actieplan past binnen de bredere aanpak van het kabinet om krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Meer instroom in bètatechnisch onderwijs en behoud personeel voor techniek en ICT

Door meer jongeren te motiveren voor een opleiding en baan in de techniek en ICT en het techniekonderwijs te versterken moet het aantal scholieren in het bètatechnisch onderwijs toenemen. Door werknemers zich een Leven Lang te laten Ontwikkelen kan personeel voor techniek en ICT worden behouden. Daarbij spannen technische werkgevers zich in om de arbeidsvoorwaarden (verder) te verbeteren en gaan zij diversiteit en inclusiviteit stimuleren.

Verhoging arbeidsproductiviteit en tegengaan versnippering

Naast méér personeel willen overheid, werkgevers en onderwijs ook de productiviteit van het huidige personeel vergroten. Innovatie en digitalisering moeten zorgen voor een toename van de arbeidsproductiviteit. Regionale samenwerking tussen overheden, werkgevers en onderwijsinstellingen blijkt goed te werken bij de verschillende maatregelen om de personeelstekorten te verminderen. Om een versnipperde aanpak te voorkomen, trekt het kabinet de coördinatie en regie op de aanpak naar zich toe om overzicht op de initiatieven te houden. De Rijksoverheid geeft aan op deze manier bovendien obstakels sneller weg te kunnen nemen en knelpunten te kunnen oplossen die de uitvoering van maatregelen in de weg kunnen staan. Bron: Overheid

Tags: , , , , ,

Category: Arbeidsmarkt, Windenergie

Reacties zijn gesloten.