Klachtencommissie voor Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land geïnstalleerd

| 6 april 2023
De klachtencommissie voor de Gedragscode Acceptatie & Participatie wind op land is geïnstalleerd. Dit meldt NWEA vandaag. Het doel van de gedragscode is het bevorderen van goede afspraken over participatie van de omgeving van wind op landprojecten.

De gedragscode is opgesteld en ondertekend door zeven partijen: Energie Samen, NLVOW, NWEA, De Natuur en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace.

De gedragscode is opgesteld om voor elk windproject een goed proces te waarborgen. In de gedragscode is een hoofdstuk opgenomen over de naleving van de code. Een omwonende of een andere belanghebbende die vindt dat de gedragscode niet goed wordt toegepast door een lid van NWEA, kunnen hun klacht voorleggen aan de klachtencommissie.

In deze commissie zitten een aantal onafhankelijke experts op het gebied van klachtrecht, windenergieprojecten en participatietrajecten. Zij beoordelen de klacht en doen uitspraak.

Als een klacht wordt ingediend dan kijken betrokken partijen eerst of ze samen in goed overleg tot een oplossing kunnen komen. De procedure hiervoor staat beschreven in de gedragscode. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze beoordeelt de klacht en doet een bindende uitspraak. De uitspraak wordt gepubliceerd door de ondertekenaars en indien van toepassing worden adviezen of sancties opgevolgd. Bron: NWEA

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.