MER: Leg noodzaak windparken 12 mijl uit

| 6 juli 2015

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor windenergie op zee binnen de 12-mijlszone vooral de volgende vragen te beantwoorden. Waarom zijn extra gebieden voor windenergie noodzakelijk? En hoe zichtbaar zijn de parken vanaf de kust?
Het Rijk wil de gebieden voor windenergie op zee bij Egmond en Bergen uitbreiden met een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl. Hiervoor moet het Nationaal Waterplan 2016-2021 wijzigen.

De nieuwe gebieden worden eerst vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. De ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken beslissen hier medio 2016 over. Voorafgaand aan het besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

 

Het is de Commissie nog niet duidelijk waarom de extra gebieden voor windenergie op zee nodig zijn. ‘De eerder aangewezen gebieden voor windenergie op zee buiten de 12-mijlszone zijn bijvoorbeeld nog niet vol.

De effecten op natuur, landschap en recreatie zijn binnen de 12-mijlszone waarschijnlijk ook groter.’ De Commissie adviseert daarom in het rapport de noodzaak voor de nieuwe gebieden goed uit te leggen. Het gebied binnen de 12-mijlszone kan op verschillende wijze worden gevuld met windparken.

De Commissie adviseert in het rapport te laten zien hoe dit de zichtbaarheid beïnvloedt vanaf de kust voor de badplaatsen Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Noordwijk, Zandvoort, Wijk aan Zee en Scheveningen. Tot slot adviseert de Commissie in het rapport te laten zien hoe gevolgen voor vogels en onderwaterleven (zeehonden en bruinvissen) voorkomen kunnen worden.

17157601677_db608702d9

Bron: Dichtbij.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.