Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren.

Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Deze regeling is mede nodig omdat de kostprijs van duurzame energie op dit moment nog hoger is dan die van grijze energie. De subsidie wordt uitbetaald op basis van de daadwerkelijke productie per jaar van Burgerwindpark de Spinder.

Tien energiecoöperaties uit Tilburg en regio Hart van Brabant zijn de initiatiefnemers achter Spinderwind. Alle energiecoöperaties willen het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten.

Een belangrijk doel van de gezamenlijke coöperaties is om met zoveel mogelijk leden eigenaar te worden van Burgerwindpark De Spinder. Het park wordt van en voor ons allemaal en komt dus niet in eigendom van een energiemaatschappij!

De logische keuze voor de aanleg van het windmolenpark ligt aan de stadsrand bij stortplaats de Spinder in het noorden van Tilburg, westelijk gelegen van de N261 naar Waalwijk en op eigen terrein van afvalverwerker Attero, de waterzuivering van Waterschap de Dommel en Gemeente Tilburg. De windmolens worden passend voor het landschap gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.

Bron: Windpark Spinderwind