Nederlandse jeugd positief over windturbines en zonnevelden

| 6 november 2020

Anne Schipper presenteert het onderzoek aan Nijpels ©Nationaal Programma RES

Twee derde van de Nederlandse jongeren is positief over windturbines en zonnevelden, zeker als die al in hun omgeving aanwezig zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES (Regionale Energiestrategie).

Wind- en zonne-energie spelen een rol in de energietransitie in Nederland. Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. In de RES worden zoekgebieden geïdentificeerd voor mogelijke ontwikkeling van zonne- en windenergie. De regio’s werken samen met maatschappelijke organisaties en buurtbewoners. Jongeren (12 tot 30 jaar) zijn hier vaak nog ondervertegenwoordigd.

Het doel van het onderzoek was om te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie. Maar ook hoe zij zelf meer betrokken kunnen en willen worden: bij de energietransitie en bij het zoeken naar locaties voor zonne- en windenergie in de RES’s. Uit het onderzoek bleek dat jongeren in Nederland klaar zijn voor de energietransitie en graag hun energievoorziening willen verduurzamen.

Zonnevelden iets meer ondersteund dan windturbines
Twee derde van de jongeren is voorstander van zonnevelden en windturbines op land en zee, waarbij zonnevelden iets meer worden ondersteund dan windturbines. Negen op de tien jongeren vindt het zelfs goed dat er in Nederland steeds meer daken met zonnepanelen worden geplaatst. Zes op de tien jongeren zijn positief over (meer) windturbines op land.

Jongeren die al zonnepanelen op daken of windmolens in hun buurt zien, zijn gemiddeld positiever over zon- en windenergie dan jongeren die het niet in hun buurt zien.

Betrokkenheid via sociale media, e-mail, brief of enquêtes
Bijna zes op de tien jongvolwassenen (19 tot 30 jaar) voelt zich (mede) verantwoordelijk voor het actief bijdragen aan de energietransitie. Een op de tien voelt zich op dit gebied helemaal niet verantwoordelijk. Jongeren willen betrokken worden via sociale media, maar ook via e-mail, brief of enquête. Tieners (12 tot 18 jaar) worden het liefst via school en social media betrokken bij de energietransitie.

Het rapport ‘Jongeren en de energietransitie‘ is overhandigd aan Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. door Anne Schipper, voorzitter JongRES, namens JongRES, de Jonge Klimaatbeweging en de Klimaat Energie Koepel.

In een reactie benadrukte Ed Nijpels dat het draagvlak uit dit onderzoek moet worden omgezet in actieve bemoeienis van de jongeren met de energietransitie in hun eigen omgeving.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.