Obligaties uitverkocht windturbine Treurenburg

| 6 december 2010
bron: Raedthuys

Veel belangstelling voor obligaties eerste Bossche windturbine. De bouw van de turbine op bedrijvenpark Treurenburg in ’s-Hertogenbosch is in volle gang. Alleen de wieken (bladen) moeten nog worden gemonteerd. Daarna wordt de windturbine op het net aangesloten en in proefbedrijf genomen.

Ondertussen is de inschrijfperiode voor de obligatielening, die verband houdt met de bouw van de turbine, verstreken. Tijd dus om daarvan de balans op te maken. Eén van de conclusies luidt in ieder geval: de belangstelling voor de obligaties was overweldigend. De mogelijkheid tot financiële participatie door haar burgers was een uitdrukkelijke wens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In het project waren hiervoor 400 obligaties als beleggingsinstrument beschikbaar gesteld. Na een inschrijfperiode van minder dan twee maanden is de inschrijving echter met honderden overschreden. Niet alle aanvragen kunnen dus (volledig) worden gehonoreerd. Alle burgers en ondernemers die ingeschreven staan in de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgen echter voorrang bij de toewijzing1 van de obligaties.

Hierdoor ontvangen alle Bosschenaren het door hun gevraagde aantal obligaties. In totaal nemen zij nu 70% van het totaal aantal beschikbare obligaties voor hun rekening. Voor de overige belangstellenden die buiten de gemeentegrenzen gevestigd zijn, geldt dat voor een deel in hun vraag wordt voorzien. Zij krijgen de obligaties naar rato toegewezen1. In praktische zin komt het erop neer dat zij ongeveer één derde van hun oorspronkelijke aanvraag gehonoreerd zullen zien. Raedthuys is tevreden over het behaalde resultaat.

Binnen de gestelde termijn en het beschikbare budget is het beleggingsproject volgetekend. Volgens Raedthuys toont het aan dat er veel sympathie en belangstelling is voor duurzame beleggingsvormen en in dit specifieke geval: het beleggen in een lokale groene energie opwekker. Het bedrijf ziet het als een bevestiging voor iedereen die zich voor de realisatie van de windturbine heeft ingezet. Dit succes in ‘s-Hertogenbosch biedt volgens Raedthuys een goed perspectief voor soortgelijke projecten op andere locaties.

Het windenergieproject omvat de bouw van een Enercon E-82 met een masthoogte van 98 meter en een rotordiameter van 82 meter. Het geïnstalleerd vermogen van de turbine bedraagt 2,3 MW. De turbine produceert jaarlijks zo’n 4,6 miljoen kilowattuur stroom en daarmee kunnen circa 1.340 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. De bouw van de turbine is te volgen op www.bosschegroenstroom.nl. De officiële ingebruikname staat gepland op 27 januari 2011.

Category: Windenergie, Windmolens

Reacties zijn gesloten.