Onderzoek naar gedrag kabeljouw en kreeft in windpark Borssele 1&2

| 6 september 2021
Onderzoek naar gedrag kabeljouw en kreeft in windpark Borssele I & II

Bron: De Rijke Noordzee

In het windpark Borssele 1&2 is onlangs een onderzoeksproject gestart door Ørsted, Wageningen Marine Research, het consortium Win-Wind en De Rijke Noordzee naar het gedrag van kabeljauw en kreeft rond vier eerder geplaatste kunstmatige riffen.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de biodiversiteit in offshore windparken toeneemt op en rond de funderingen van de windturbines. In het vierde kwartaal van 2020 heeft Ørsted vier verschillende kunstmatige riffen geïnstalleerd in het windpark waarvan het Deense bedrijf, samen met Norges Bank Investment Management eigenaar van is.

Ørsted, Wageningen Marine Research, consortium Win-Wind en De Rijke Noordzee willen meer te weten komen over hoe de natuur zich ontwikkelt op en rond de kunstmatige riffen met als doel natuurverbetering.

Onderzoeksfases

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel van het project bestuderen onderzoekers van Wageningen Marine Research het gedrag van individuele Atlantische kabeljauwen, Gadus Morhua, rond de kunstmatige riffen. Dit wordt gedaan door middel van het merken van 45 kleine kabeljauwen met een akoestisch zender. De zenders geven informatie van elk dier over de bewegingen en activiteiten van minuut tot minuut, waardoor het gedrag van elke vis kan worden onderzocht. Kabeljauw wordt onderzocht omdat het gezien het wordt als sleutelsoort, een belangrijke soort in het functioneren van het plaatselijk ecosysteem.

In het tweede deel van het onderzoek wordt er gekeken naar de Europese kreeft, Homarus Gammarus. Twaalf kreeften zijn voorzien van akoestische zenders. Dit onderzoek zal inzicht geven in de biologische ontwikkeling van de kunstmatige riffen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Marine Research, consortium Win-Wind en De Rijke Noordzee.

Het derde onderdeel van het project, geleid door De Rijke Noordzee, betreft het monitoren van de biodiversiteit rond de nieuw geplaatste kunstmatige riffen. De monitoring gebeurt met eDNA-analysetechniek. Met deze techniek kan de aanwezigheid van soorten in water worden aangetoond. De onderzoekers nemen watermonsters en worden geanalyseerd in het laboratorium. Deze monsters kunnen aantonen welke diersoorten en organismen in het gebied aanwezig zijn.

Het onderzoek duurt drie jaar. Er wordt gelet op hoe de gemerkte kabeljauwen en kreeften zich gedragen in het windpark, of ze de riffen gebruiken als schuilplaatsen of foerageergebieden en de ontwikkeling van de biodiversiteit. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd en toegevoegd aan de open access toolbox van De Rijke Noordzee, waar wetenschappelijke kennis en operationele ervaringen worden gecombineerd.

Borssele 1&2 is het eerste windpark op zee van Ørsted in Nederland.  Borssele 1&2 windzone ligt ongeveer 23 km uit de kust van Westkapelle. Het windpark Borssele 1&2 werd vandaag, een jaar na afronding, officieel ingehuldigd. Bron: De Rijke Noordzee

Tags: , , , , , , ,

Category: Ecologie, Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.