Ontheffing Windpark Goyerbrug blijft in stand

| 6 augustus 2021

Visualisatie Windpark Goyerbrug. Bron: Windpark Goyerbrug

Nadat een week geleden nog de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug in een uitspraak van de Afdeling Bestuurszaken van de Raad van State is vernietigd, blijft de natuurvergunning in stand. Dit werd duidelijk in een uitspraak van de Afdeling van afgelopen woensdag.

Op 14 december 2018 heeft het College gedeputeerde staten van Utrecht een soortenbeschermingsontheffing van de Wet natuurbescherming voor de bouw van Windpark Goyerbrug met vier windturbines verleend aan de ontwikkelaars Windpark Goyerbrug BV. De ontheffing heeft betrekking op het doden en/of verwonden van vleermuizen en vogels door de voorziene windturbines.

Gevolgen van aanvaringen van vogels met turbines

Nadat een eerder bezwaar tegen de ontheffing door het College niet-ontvankelijk was verklaard en een beroep tegen deze uitspraak bij de rechtbank Midden-Nederland ook ongegrond is verklaard, zijn bewoners in ’t Goy, gemeente Houten, in hoger beroep gegaan.  Zij wonen op 383 meter van de dichtstbijzijnde windturbine en vrezen dat ze te maken krijgen met de gevolgen van aanvaringen van vleermuizen en vogels met de turbines. Het gaat hier om het mogelijk zien en horen van de aanvaringen maar ook dat mogelijke slachtoffers in hun tuin terecht kunnen komen. Zo zouden er ook buizerds in de buurt van de woning voorkomen die mogelijk slachtoffer kunnen worden van de windturbines.

Geen belanghebbenden

De rechtbank Midden-Nederland had eerder al overwogen dat aanvaringen op een afstand van ongeveer 185 m van de woning zullen plaatsvinden en dat deze afstand dusdanig groot is en dat aantasting van de directe woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning van de bewoners niet aannemelijk is. Wat betreft de buizerds stelt de Afdeling dat deze voornamelijk overdag actief zijn en dan op de windturbines kunnen anticiperen.

De Afdeling sluit zich hierbij aan. Alhoewel er een kans is dat een aanvaringsslachtoffer in de tuin terecht kan komen wordt deze door de Afdeling als zo gering gezien dat het geen aanleiding vormt om deze bewoners als belanghebbende aan te merken.

Dit betekent dat de ontheffing voor Windpark Goyerbrug in stand blijft. Door de uitspraak van de Afdeling vorige week mag Windpark Goyerbrug nu nog niet gebouwd worden. De gemeente Houten kan er echter voor kiezen om eigen windturbinenormen op te stellen waardoor het windpark alsnog mogelijk zou kunnen worden. Bron: Raad van State

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.