Ontwerp beleid en milieuonderzoek windenergie Veluwe ter inzage

| 6 februari 2024

Vanaf maandag 5 februari 2024 ligt het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe 6 weken ter inzage.

Veluwe Foto: Rianne van der Wal via Pixabay

De wespendief broedt op de Veluwe, een beschermd Natura 2000-gebied. Volgens Europese afspraken moet Nederland ervoor zorgen dat deze kwetsbare roofvogel hier beschermd moet worden. Eind 2022 besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland daarom dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen. In een cirkel van 1 tot 8 kilometer om de Veluwe zijn beperkt, onder voorwaarden windturbines toegestaan. Dit besluit is nu uitgewerkt in een ontwerp beleid (de aanvulling beleidslijn windenergie op en rondom de Veluwe). Het ontwerp beleid ligt vanaf maandag 5 februari 2024 ter inzage.

Milieuonderzoek

Om het beleid te kunnen maken zijn de effecten op de leefomgeving van dit voorgenomen beleid onderzocht. Ook de effecten op de leefomgeving van een aantal alternatieven onderzochten we. Het milieuonderzoek en de uitkomsten zijn beschreven in de milieueffectrapportage. Ook die ligt 6 weken ter inzage.

Documenten 6 weken ter inzage

Het ontwerp beleid en de milieueffectrapportage windenergie op en rondom de Veluwe zijn te vinden via de webpagina van de provincie Gelderland. De documenten zijn ook op afspraak te bekijken bij Provincie Gelderland (Markt 11, Arnhem).

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.