Petitie Vereniging Eigen Huis voor meer inspraak plannen windparken

| 6 november 2015

De Vereniging Eigen Huis dringt er via een online petitie bij de Rijksoverheid en provincies op aan om huiseigenaren meer te betrekken bij de bouw van windturbines en windparken. Claudia Umlauf (beleidsmedewerker Vereniging Eigen Huis) zegt: Kamp (minister EZ) en de regionale overheden moeten gedwongen worden de belangen van omwonenden serieus te nemen bij de plaatsing van windturbines op land. 

I.v.m. de doelstelling welke het Rijk en de provincies in het Nationaal Energieakkoord een paar jaar geleden afgesproken hebben (14% van de Nederlandse energieproductie moet in 2020 duurzaam zijn) moeten alle windturbines op land dan een gezamenlijk vermogen van 6.000 MW hebben.  Op veel plekken waar het kabinet nieuwe windturbines plant, protesteren omwonenden tegen de overlast.

Umlauf: ‘Daar waar het verzet hevig blijft, kan beter naar een andere oplossing worden gezocht. Dat voorkomt juridisch gesteggel, geld en tijdsverspilling. De minister houdt vast aan windenergie, terwijl acceptabelere duurzame opwekmethoden binnen handbereik zijn. De doelstelling zou moeten gaan over 6.000 MegaWatt duurzame energie in 2020. Niet over de techniek erachter.’

Vereniging Eigen Huis staat achter windenergie, maar stelt wel voorwaarden aan windplannen. Eerder stelde zij daarom zeven spelregels op voor de plaatsing van windturbines. Deze regels kunnen het draagvlak onder omwonenden vergroten.

Teken de online petitie van Vereniging Eigen Huis

Bron: Vereniging Eigen Huis

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.