Plan 3 windturbines bij knooppunt Galder biedt genoeg bescherming voor vleermuizen

| 6 november 2020

Knooppunt Galder © Energie A16

Op 4 november heeft de Raad van State bepaald dat het plan voor drie windturbines in Windpark Galder aan de A16 bij knooppunt Galder ten zuiden van Breda voldoende bescherming biedt voor kwetsbare diersoorten zoals dwergvleermuizen. De turbines maken deel uit van Windpark A16 met een totaal vermogen van 100 MW.

De drie turbines zijn gepland aan de noordoostkant van het verkeersknooppunt Galder, dat wordt gevormd door de aantakking van rijksweg A58 aan de oostkant op rijksweg A16. De geplande windturbines hebben een ashoogte van minimaal 122 tot 142 m, een rotordiameter van 136 tot 150 m en een maximale tiphoogte van 190 tot 210 m. Pure Energie Wind B.V. is de initiatiefnemer van het plan.

Beroep tegen verlening ontheffing wet Natuurbescherming
Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft voor het plan bij besluit van 12 maart 2019 aan initiatiefnemer Raedthuys Windenergie B.V. (nu Pure Energie Wind B.V.) een ontheffing verleend van Wet Natuurbescherming.

Tegen de verlenging van de ontheffing hebben bewoners en natuurverenigingen rond knooppunt Galder beroep ingesteld. Raad van State oordeelde dat enkele bezwaarmakers geen partij zijn in deze zaak en dat verder het bezwaar tegen de verlening van de ontheffing wet Natuurbescherming ongegrond is.

Windpark A16
De drie turbines maken deel uit van Windpark A16, bestaande uit 28 turbines die in 6 clusters langs de rijksweg A16 over een lengte van ongeveer 28 km komen te staan. Naast Windpark Galder komen hier ook Windpark Streepland, Windpark Klaverspoor, Windpark Zonzeel en Windpark Hazeldonk-West. De projecten komen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Deze worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven.

Voor de realisering hiervan is door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 28 september 2018 het inpassingsplan ‘Windenergie A16’ vastgesteld. Met het inpassingsplan wordt in totaal minimaal 100 MW aan windenergie mogelijk gemaakt.

De Raad van State moet nog einduitspraak doen over het totale inpassingplan. Dit zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden, meldt de Provincie Brabant. De provincie heeft als doel om 50 % van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en 100% in 2050.

 

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.