Positief vooruitzicht voor windenergie in Centraal-Europa

| 6 juni 2023

Positief vooruitzicht voor windenergie in Centraal-EuropaRecente wijzigingen in de regelgeving voor de ontwikkeling van windenergie in Centraal-Europese landen zijn veelbelovend. Zo luidt een gezamenlijk persbericht van WindEurope, de Tsjechische Kamer voor Hernieuwbare Energie, E3G, Energiaklub Hongarije, de Slowaakse vereniging van de fotovoltaïsche industrie en hernieuwbare energiebronnen (SAPI) en Windex Energy.

Hongarije vereenvoudigt de voorwaarden voor repowering. In Slovenië worden in juli de eerste stappen gezet om de vergunningverlening te verbeteren. En onlangs gewijzigde wetgeving in Tsjechië brengt de positie van windenergieontwikkeling op één lijn met andere publieke belangen en vereenvoudigt vergunningsprocessen. Regeringen in Centraal-Europa moeten de indiening van de Nationale Energie Klimaat Plannen (NECP’s) gebruiken om deze recente verbeteringen te vertalen in hogere doelstellingen voor windenergie.

Centraal-Europese landen kunnen hun vereiste aandeel in de nieuwe EU-doelstelling voor hernieuwbare energie alleen halen door meer windenergie in te zetten. Niet aan zee grenzende landen zoals Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Slovenië zijn afhankelijk van windenergie op land. Regeringen moeten daarom de komende deadline voor het indienen van NECP’s aangrijpen om hun doelstellingen voor windenergie te verhogen. Zo kunnen ze schone, veilige en goedkope energie leveren en ervoor zorgen dat hun economieën concurrerend blijven. Consumenten kunnen bijvoorbeeld verwachten dat de elektriciteitsprijzen tegen 2030 met 29% zullen dalen als landen in de regio meer hernieuwbare energie inzetten.

Verenigingen voor hernieuwbare energie en klimaat denktanks hebben regeringen gevraagd om de herziening van NECP’s te gebruiken om hun doelstellingen voor windenergie te verhogen:

Tsjechië zou zijn windenergiedoelstelling moeten verhogen tot 1000 MW à 1600 MW in 2030, Hongarije van 329 MW naar 4.000 MW in 2030, Slowakije van 500 MW naar 667 MW tegen 2030, Slovenië van 500 MW naar 600 à 700 MW in 2030. Verbeterde vergunningen kunnen de windcapaciteit tegen 2030 verdrie- tot achtvoudigen.

In december 2022 hadden Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Slovenië een totale geïnstalleerde windenergiecapaciteit van 0,675 GW. Tegen 2030 zouden ze tussen de 2 en 5,4 GW kunnen bereiken. Om dit potentieel om te zetten in realiteit, is het deblokkeren en versnellen van de bouw van windparken een must.

Ontbrekende doelstellingen voor de ontwikkeling van duurzame energie, overheidsregulering die de ontwikkeling van windenergie beperkt en te ingewikkelde vergunningsprocessen zijn tot nu toe de belangrijkste obstakels geweest voor de ontwikkeling van windenergie. Dit heeft geleid tot een decennium van stagnatie van de sector in de meeste Centraal-Europese landen, zie tabel. Details over de belangrijkste nationale obstakels zijn te vinden in de landenprofielen.

Giles Dickson, CEO WindEurope: “Windenergie is vandaag de dag goed voor 17% van alle elektriciteit die in Europa wordt verbruikt. De EU wil dat dit in 2030 43% is. Dit vereist een enorme uitbreiding van de capaciteit. Heel Europa zal een bijdrage moeten leveren. Het is dus bemoedigend om te zien dat er steeds meer nieuwe windparkprojecten in ontwikkeling zijn in Centraal-Europa. En het aantal regeringen in de regio dat nu CfD-veilingen voor nieuwe windparken plant of wettelijk regelt. Elke regering in de EU moet nu haar Nationale Energie- en Klimaatplan (NECP) bijwerken. Dit is een uitgelezen kans voor regeringen om nieuwe doelstellingen te spijkeren en het beleid uiteen te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en netwerkuitbreiding, dat zal helpen deze doelstellingen te halen. Ambitieuze NECP’s zullen investeringen aantrekken.” Zie het volledige persbericht voor quotes van de andere bijdragers. Bron: WindEurope

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.