Raad Sudwest Fryslan steunt plan windturbines Afsluitdijk

| 6 januari 2015

Wanneer de windturbines op of langs de Afsluitdijk komen te staan, wil de gemeeente Súdwest-Fryslân wel ruimte maken voor windmolens. Ze moeten dan wel in een dubbele (dus 2) lijnopstelling staan.Hiermee is dan een capaciteit van 316 MW mogelijk en is het akkoord wanneer de Afsluitdijk een energiedijk gaat worden.

Mogelijk een lijn op de Afsluitdijk of en een lijn langs de Afsluitdijk, als het technisch mogelijk is. Een deskundig onderzoek moet er dan wel eerst komen. Woensdag hebben de gemeente en de provincie overleg in Den Haag over het plaatsen van windmolens. De Afsluitdijk is daarvoor volgens de politiek in Friesland de beste plek.

afsluitdijk

Vergadering live

Bron: Omroep Fryslan

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Subsidie, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.