Rapport over kansen voor kleine turbines bij waterschappen

| 6 januari 2021

De gezamenlijke waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn. Een maatregel om hieraan te voldoen is het opwekken van duurzame energie uit biogas, wind, zon en water. De Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA) heeft afgelopen jaar een studie laten uitvoeren om de kansen van kleine windturbines in kaart te brengen.

Veel locaties beschikken over beperkte ruimte, waardoor grote turbines niet mogelijk zijn. Er zijn echter ook genoeg kleinere modellen op de markt, met een vermogen van minder dan 1 MW. De kennis hierover binnen de waterschappen was echter zeer beperkt, en de kansen daardoor onduidelijk. Daarom is hier onderzoek naar uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan door RenCom in samenwerking met Wing. NWEA heeft ook deelgenomen aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in het rapport ‘Kansen voor kleine turbines bij Waterschappen’.

Inpassing & business case
Het onderzoek heeft zich gericht op een tweetal kanten. Aan de ene kant heeft het onderzoek gekeken naar de best mogelijke inpassing van windturbines in het landschap. De locaties van het waterschap, zoals rioolwaterzuiveringen en gemalen, bevinden zich vaak aan de rand van de bebouwing. Het plaatsen van een windmolen op dit terrein kan een grote impact hebben op de omgeving. Om deze reden is er gekeken naar de impact van de verschillende soorten turbines op de omgeving en hoe deze het beste kunnen worden ingepast. Hieruit zijn verschillende ontwerp principes gekomen die toepasbaar zijn voor waterschappen.

Mede zo belangrijk is het rondkrijgen van een business case. Kleine turbines kennen naar verhouding hogere kosten dan grotere turbines. Dit compenseren zij echter met een o.a. een kleinere netaansluiting. Ook leveren zij over het algemeen voldoende op om een locatie energieneutraal te maken. Met al deze uitgangspunten in gedachten is er voor een groot aantal turbines een business case opgesteld zonder gebruik te maken van subsidies. Voor een aantal turbines zijn ook hier kansen naar voren gekomen.

Beide delen van het onderzoek zijn samengevoegd in het laatste deel. Hierin is voor een drietal locaties in windrijke gebieden een quick scan gemaakt om de mogelijkheden in beeld te brengen voor het daadwerkelijk plaatsen van een windturbine. Originele bron: NWEA

Special kleine windturbines
Wind Energy Magazine brengt in maart een Engelstalige special uit waarin interviews staan met Nederlandse leveranciers van kleine windturbines die op de markt verkrijgbaar zijn maar ook met een aantal concepten die het niet gehaald hebben.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.