Record aan nieuwe duurzame energiecapaciteit in 2020 wereldwijd

| 6 april 2021

In 2020 werd meer dan 260 GW aan duurzame energiecapaciteit wereldwijd toegevoegd. Hiermee is ondanks de economische vertraging als gevolg van de COVID-19-pandemie een nieuw record gezet. Dit blijkt uit de door International Renewable Energy Agency (IRENA) gepubliceerde jaarlijkse statistieken.

Uit IRENA’s rapport ‘Renewable Capacity Statistics 2021‘ blijkt dat het aandeel van duurzame energie in het totaal aan nieuwe opwekkingscapaciteit voor het tweede jaar op rij aanzienlijk is gestegen. Meer dan 80 procent van alle nieuwe elektriciteitscapaciteit die vorig jaar werd toegevoegd, was hernieuwbaar.

Wind en zon domineren

In 2020 nam de capaciteit aan duurzame energie toe met 261 GW. Dit is een groei van 10,3% ten opzichte van 2019. Zonne-energie leidde met een stijging van 127 GW, op de voet gevolgd door windenergie met 111 GW. Samen ware zij goed voor 91% van alle netto toevoegingen aan duurzame energie in 2020.

Windenergie in 2020

De uitbreiding in wind is in 2020 bijna verdubbeld ten opzichte van 2019 (+58 GW). China voegde 72,4 GW aan nieuwe windcapaciteit toe, gevolgd door de Verenigde Staten (+14,2 GW). Tien andere landen verhoogden hun windvermogen met meer dan 1 GW in 2020. Hoewel wind op zee een vrij klein deel van de sector blijft, wordt het elk jaar belangrijker en bereikte het ongeveer 5% van het totale windvermogen in 2020.

Samen met de groei van 20 GW aan waterkrachtcapaciteit leidde deze uitzonderlijke groei in wind en zonne-energie tot de hoogste jaarlijkse toename van de productiecapaciteit voor hernieuwbare energie ooit gezien.

Groei per regio

Azië was goed voor 64% van de nieuwe capaciteit in 2020. De regio verhoogde de hernieuwbare capaciteit met 167,6 GW tot 1,29 TW (46% van het wereldwijde totaal). Een groot deel van deze stijging deed zich voor in China. De capaciteit in Europa en Noord-Amerika nam toe met respectievelijk 34 GW (+ 6,0%) en 32 GW (+ 8,2%), met een opmerkelijk grote expansie in de VS. Afrika bleef gestaag groeien met een stijging van 2,6 GW (+ 5,0%), iets meer dan in 2019. Oceanië bleef de snelst groeiende regio (+ 18,4%), hoewel het aandeel in de wereldwijde capaciteit klein is en bijna al deze expansie plaatsvond in Australië.

Groei ondanks COVID-19 pandemie

Volgens IRENA is het stijgende aandeel van duurzame energiebronnen in het totaal gedeeltelijk toe te schrijven aan de netto-ontmanteling van elektriciteitsopwekking uit fossiele brandstoffen in Europa, Noord-Amerika en voor het eerst in Eurazië (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, de Russische Federatie en Turkije). Het totaal aan toegevoegde capaciteit aan fossiele brandstoffen daalden tot 60 GW in 2020 van 64 GW het voorgaande jaar, wat wijst op een aanhoudende neerwaartse trend van de uitbreiding van fossiele brandstoffen.

Totaal vermogen duurzame energie eind 2020

Aan het eind van 2020 bedroeg het geïnstalleerd vermogen aan duurzame energie 2.799 GW. Waterkracht neemt hierin met 1.211 GW het grootste aandeel, gevolgd door wind (733 GW) en zon (714 GW). Andere hernieuwbare energiebronnen zijn: bio-energie (127 GW) en geothermie (14 GW) en mariene energie (500 MW). Bron: IRENA

Tags: , , , , ,

Category: Cijfers wereldwijd, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.