Rotterdam trapt af in reeks evenementen in aanloop naar 26ste World Energy Congress

| 6 juli 2023

Vandaag heeft de World Energy Council de belangrijkste spelers uit het energiespectrum samengebracht om in het stadhuis van Rotterdam het startschot te geven voor de ‘Road to Congress’, een reeks evenementen in aanloop naar het 26ste World Energy Congress dat in april volgend jaar in Rotterdam Ahoy wordt gehouden.

Het World Energy Congress brengt de coöperatieve kracht van de mondiale energiegemeenschap samen om inspiratie om te zetten in actie. Als het wereldwijde vlaggenschip van de World Energy Council, reikt het World Energy Congress dwars door de publieke, private en civiele sectoren om leiders en praktijkmensen van binnen en buiten de energiesector met elkaar te verbinden en te inspireren. Het congres is in verschillende steden over de hele wereld georganiseerd.

Redesigning Energy for People and Planet

Van 22 tot en met 25 april 2024 zal de 26e editie plaatsvinden in Rotterdam. De vierdaagse bijeenkomst, met als thema ‘Redesigning Energy for People and Planet’, markeert het honderdjarig bestaan van de Raad in de energiewereld en verkent de rol van aangesloten energieleveranciers bij het bevorderen van wereldwijde energietransities in een steeds minder voorspelbare, turbulente en sneller veranderende wereldcontext.

In totaal zullen in Rotterdam Ahoy ongeveer 18.000 deelnemers bijeenkomen voor vier dagen van gesprekken, rondetafels en peer-to-peer netwerken die bepalend zijn voor de toekomstige richting van energie en de impact ervan, terwijl tegelijkertijd de nieuwste technologieën worden getoond die de energietransitie verder kunnen brengen.

Road to Congress-evenementen

De Road to Congress-evenementen staan -net als het Congres volgend jaar- in het teken van ‘Redesigning energy for people and planet’, in een tijd waarin energie wereldwijd de krantenkoppen domineert en het debat over het belang van een schone en rechtvaardige energietransitie oplaait.
Sinds de Nederlandse regering besloot te stoppen met het winnen van aardgas uit gasvelden in Groningen, is het energielandschap van Nederland drastisch veranderd en is het land -mede hierdoor- veel afhankelijker geworden van geïmporteerde energie. Door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energieprijzen, is het energiebewustzijn van de consument enorm toegenomen, waardoor de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen is versneld.

Het evenement van vandaag omvatte discussies tussen een aantal belangrijke topsprekers op het gebied van energie, onder wie de Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, secretaris-generaal en CEO van de World Energy Council Dr. Angela Wilkinson, locoburgemeester van Rotterdam en wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen, Chantal Zeegers en de voorzitter van de Nederlandse World Energy Council Member Committee, Jeroen van Hoof.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zei hierover: “Het herontwerpen van energie is van het grootste belang voor een wereldwijde energietransitie die niet alleen snel, maar ook eerlijk verloopt. Dit betekent dat iedereen moet kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie. Aangezien de energiesystemen van verschillende landen steeds meer met elkaar verweven raken, is het cruciaal dat we nauw samenwerken op weg naar een duurzame toekomst. Het World Energy Congress in april 2024 in Rotterdam zal een belangrijke gelegenheid zijn voor landen, bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s om hun inzichten en best practices te delen.”

Chantal Zeegers, loco-burgemeester en wethouder voor Klimaat, Bouwen en Wonen van de gemeente Rotterdam, vulde aan: “Voor Rotterdam past het organiseren van het World Energy Congress volgend jaar over het herontwikkelen van het wereldwijde energiesysteem perfect in ons streven naar een snelle en eerlijke energietransitie. Met ons Klimaatactieplan hebben we als gemeente Rotterdam in kaart gebracht wat er nodig is om onze stad te beschermen tegen klimaatverandering. We moeten onze mouwen nog verder opstropen om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Er moeten nog meer goede plannen worden gemaakt en uitgevoerd. Daarvoor gaan we als gemeente in gesprek met bewoners, ondernemers en andere partners over de voorliggende plannen en maken we concrete afspraken. En door gastheer te zijn van en bij te dragen aan het World Energy Congress in april volgend jaar, willen we de energietransitie een extra impuls geven.”

Dr. Angela Wilkinson, secretaris-generaal en CEO bij de World Energy Council zei: “Al 100 jaar ‘verbindt’ de World Energy Council ‘de punten’ om energietransities te realiseren in het algemeen belang. Een eeuw geleden behandelden we de uitdagingen van het heropbouwen van energiesystemen voor vrede. Zeventig jaar geleden verbonden we energie aan sociale gelijkheid, en 20 jaar geleden ontwikkelden we het World Energy Trilemma framework om energiezekerheid te koppelen aan betaalbaarheid en gelijkheid, en duurzame ontwikkeling. Ons wereldwijde energiesysteem is niet langer berekend op zijn taak en wij geloven dat we in de beste positie verkeren om een creatief en gemeenschappelijk redesign te faciliteren en een gigantische transformatie te verwezenlijken. Vandaag beginnen we met het voeren van een nieuw, wereldwijd energiegesprek. We zullen ons afvragen: ‘Welke nieuwe punten moeten we met elkaar verbinden om de energietransitie in alle delen van de wereld te versnellen? We weten dat de verbindingen tussen technologie en investeringen alle aandacht krijgen en we weten ook dat miljarden mensen in diverse gemeenschappen onderdeel zijn van de oplossing. Het congres is geen typische Top op hoog niveau: we komen bijeen op een belangrijk moment voor wereldwijd leiderschap op energiegebied en leggen verbindingen tussen de energiebelangen van regeringen, bedrijven, de financiële wereld en het maatschappelijk middenveld. We zullen de net zero-doelstellingen bediscussiëren en de nog niet opgeloste uitdaging aangaan om een schone en veilige energietoekomst te ontwikkelen voor een beter leven voor miljarden mensen en een gezonde planeet.”

Jeroen van Hoof, voorzitter van de World Energy Council Nederland, zei: “Niemand kan precies voorspellen hoe het mondiale energiesysteem er uit zal zien, maar we weten zeker dat dit systeem er in de nabije toekomst heel anders uit zal en moet gaan zien dan nu, als we de noodzakelijke vooruitgang willen boeken op weg naar een schonere en meer inclusieve wereld met een betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Het evenement van vandaag markeert het begin van de “Road to Congress”, dat zal plaatsvinden in Rotterdam, de stad die bekend staat om haar vermogen om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, aan te passen en te innoveren. Dit vermogen en de energie-expertise in de stad, de haven, het chemische cluster en het Europese achterland maken Rotterdam de vanzelfsprekende thuishaven voor het Congres. Het is de ambitie van de Council om tijdens het Congres zoveel mogelijk verschillende visies en ervaringen bij elkaar te brengen om zo te helpen het toekomstige energiesysteem opnieuw vorm te geven.”

De belangrijkste inzichten uit de gesprekken die vandaag zijn gevoerd, zullen ook worden meegenomen in de verdere totstandkoming van de agenda en het programma van het Congres. Meer info over het congres: klik hier.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.