Schagen verlengt beslistermijn windturbine met 42 dagen

| 6 mei 2015

De gemeente Schagen heeft de beslistermijn voor het plaatsen van een windturbine verlengd. De gemeenteleden hebben meer tijd nodig om de aanvraag voor vervanging van de windturbine aan de Grote Sloot 158 in Sint Maartenbrug te bestuderen en heeft de beslistermijn met 42 dagen verlengd.

Het gaat om vervanging van de Enercon E66 door Enercon E70. De bestaande windturbine wordt nadat 10 jaar veel rechtszaken gevoerd zijn, afgebroken.  

Het is de vraag of de nieuwe windturbine er zal komen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben al eerder aangegeven dat zij van mening zijn dat de belangen van de omwonenden die overlast ervaren van de windturbine dienen te prevaleren boven de financiële belangen van de eigenaar van de turbine. De rechtbank in Alkmaar vond deze overweging niet onredelijk.

grote sloot

Bron: Weekblad Schagen

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.