SDE+ regeling tender windenergie op zee 2015 gepubliceerd

| 6 juli 2015

Op 3 juli 2015 zijn de Regeling windenergie op zee 2015 en de Uitvoeringsregeling Wet windenergie op zee gepubliceerd. Beide regelingen gaan op 1 december 2015 open. Op 7 augustus 2015 liggen de ontwerp-kavelbesluiten Borssele I en II ter inzage.

Met de nieuwe regelingen hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu tot doel het bevorderen van het opwekken van windenergie op zee. Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Het wetgevend kader beoogt een wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee, de vergunninguitgifte en subsidieverlening voor de bouw en exploitatie ervan.

Offshoremolen1

SDE+ regeling tender windenergie op zee 2015 gepubliceerd

Klik hier voor meer informatie.

Bron: RVO.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.