Vattenfall en BASF tekenen MoU voor ontwikkeling Nordlicht 1 en 2 in Duitse Noordzee

| 6 december 2023

Vattenfall en BASF hebben een Memorandum of Understanding ondertekend om hun ambitie om samen te werken aan de Nordlicht 1 en 2 offshore windprojecten in het Duitse deel van de Noordzee vast te leggen.

Bron: BASF Renewable Energy (LinkedIn)

Vattenfall zal hiervoor 49 procent van de projectaandelen aan BASF verkopen. Vattenfall zal zijn deel van de fossielvrije elektriciteit gebruiken om zijn Duitse klanten te bevoorraden. BASF zal bijna de helft van de geproduceerde elektriciteit ontvangen en zijn chemische productielocaties in heel Europa, met name Ludwigshafen, bevoorraden.

De Nordlicht windparkzone ligt 85 kilometer ten noorden van het eiland Borkum in de Duitse Noordzee en bestaat uit twee afzonderlijke locaties: Nordlicht 1 met een capaciteit van 980 MW en Nordlicht 2 met 630 MW. Vattenfall ontwikkelt en bouwt de Nordlicht locaties. Zodra ze volledig operationeel zijn, zal hun gecombineerde productie naar verwachting ongeveer 6 TWh per jaar bedragen, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 1,6 miljoen Duitse huishoudens.

De ondertekening van de transactie wordt verwacht in de eerste helft van 2024. In afwachting van een definitieve investeringsbeslissing, die wordt verwacht in 2025, zal de bouw van Nordlicht 1 en 2 starten in 2026. De windparken zullen naar verwachting in 2028 volledig operationeel zijn.

Het is de tweede keer dat BASF van plan is een belang te nemen in een van de offshore windparken van Vattenfall. In 2021 kocht BASF een aandeel in het onlangs in gebruik genomen windpark Hollandse Kust Zuid in Nederland, momenteel het grootste offshore windpark ter wereld. Door haar eigendom ontvangt BASF 49,5 procent van de elektriciteit van dit 1,5 GW offshore windpark.

Tags: , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.