Vereniging omwonenden windturbines stapt naar VN-tribunaal

| 6 juli 2015

De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) stapt naar het VN-tribunaal in Genève omdat zijn vinden dat Den Haag te weinig rekening houdt met omwonenden. Door minister Kamp worden ze buitenspel gezet. Ze willen meepraten en meedenken als er plannen voor windmolenparken gemaakt worden en dat gebeurt nu volgens de actiegroep niet.


Drenthe heeft de opdracht van het Rijk om 285,5 megawatt aan windturbines neer te zetten. Daarvan is 150 megawatt gepland in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. In de gemeente Emmen komt 95,5 megawatt en in Coevorden 40 megawatt aan windmolens.


De NLVOW beroept zich op het Verdrag van Aarhus uit 1998. Daarin staat dat burgers goed geïnformeerd moeten worden over milieu-zaken; dat die burgers bij besluitvorming betrokken moeten worden en dat er rekening gehouden moet worden met wat burgers willen.

Deze internationale afspraken worden volgens de NLVOW niet nageleefd en daarom stappen ze nu naar het VN-tribunaal. Mocht de stap naar het VN-tribunaal niks opleveren, dan wil de NLVOW een klacht indienen bij het Europese Hof van Justitie.

Omwonenden windturbines willen naar VN tribunaal

Omwonenden windturbines willen naar VN tribunaal

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.