Vlaanderen heeft in 2014, 59 windturbines geinstalleerd

| 6 januari 2015

De VWEA stelt dat de toekomst van de Vlaamse windenergiesector niet echt een rooskleurig beeld schetst. “Enkele in 2014 geïnstalleerde windturbines waren 5 jaar geleden al toegezegd”, aldus directeur Bart Bode. Echter door administratieve of juridische hindernissen konden deze projecten toen pas gerealiseerd worden. Het aantal betreft 59 windturbines, 127,1 MW naast de 248 die al geïnstalleerd waren.

Het totale geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen bedraagt nu 603 MW (geschikt voor 350.000 huishoudens). Er zitten naar verluidt ‘nog heel wat vergunde projecten in de pijplijn, maar door de vele beroepsprocedures en de provinciale planningsprocessen, is het moeilijk om in te schatten wanneer er effectief gebouwd kan worden’.

Vooral de versnippering van het beleid in provinciale plannen zorgt naar verluidt voor nog grotere administratieve rompslomp. De sector is ook bezorgd om de plannen van de Vlaamse regering om het groene stroombeleid te herzien.

De vorige aanpassing is nog geen twee jaar in voege, en nu stelt men deze alweer in vraag, stelt de sector vast: “Dit zorgt vooral voor onduidelijkheid bij investeerders, waardoor het gebrek aan investeringszekerheid groeit. Stabiliteit en duidelijkheid is dringend gewenst.”

vlaanderen windenergie

Bron: Energineeringnet.be

 

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.