VS: Biden Administration wil 30 GW offshore windenergievermogen tegen 2030 realiseren

| 6 april 2021
Windenergie in de VS

© AWEA

De regering van de VS kondigde eind maart j.l. plannen aan om tegen 2030 over 30 GW offshore aan windenergievermogen te beschikken. Op dit moment is met 30 MW offshore vermogen maar 1/1000 daarvan gerealiseerd. De doelstelling van 30 GW in 2030 geeft de richting aan naar de doelstelling van 110 GW in 2050.

Deze geplande snelle groei van offshore windenergie vergt een jaarlijks investeringsvolume van meer dan 12 miljard US dollar. Het White House verwacht dat daardoor de werkgelegenheid in de offshore windenergie groeit naar 44.000 directe en 33.000 indirecte banen.

Het Department of Energy (DOE) verwacht dat door deze investeringen een aantal fabrieken zullen ontstaan voor de fabricage van onderdelen voor windturbines, nieuwe schepen voor de installatie van offshore windturbines zullen worden gebouwd en 500 miljoen US dollars geïnvesteerd zal worden in de upgrading van havens m.b.t. faciliteiten voor de ondersteuning van offshore windenergie.

In het kader van deze offshore doelstelling zal het Department of Energy (DOE) leningen verstrekken en het Department of Transportation (DOT) zal de verbetering van de infrastructure van de havens voor offshore windenergie ondersteunen.

In 2020 werd in de VS een record van 16.913 MW aan nieuw windenergievermogen geïnstalleerd. Eind 2020 bereikte het totaal geïnstalleerde vermogen 122.468 MW. Daarvan was slechts 30 MW offshore windenergievermogen.

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.