VS: Ørsted verkoopt 25% belang in offshore windpark Ocean Wind

| 6 december 2020

© Ørsted

Het Deense energiebedrijf Ørsted verkoopt een aandeel van 25% in het 1.100 MW offshore windpark Ocean Wind aan de Public Service Enterprise Group (PSEG) van de Amerikaanse staat New Jersey. De prijs van de verkooptransactie is niet nader bekend gemaakt. Ørsted blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het windpark.

In juni 2019 selecteerde de New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) Ørsted om het windpark te ontwikkelen. New Jersey wil in 2035 over 7.500 MW offshore windenergievermogen beschikken. Ocean Wind is het eerste grootschalige windpark in het kader van deze doelstelling.

Ocean Wind komt 24 km uit de kust van Atlantic City. Gepland zijn Haliade-X 12 MW windturbines van General Electric met 12 MW vermogen. Op dit moment is de ontwikkeling in volle gang met ecologische studies ter ondersteuning van het windparkontwerp en de definitieve aanvraag van de bouwvergunning. Daarnaast is het afsluiten van alle contracten met leveranciers van de toeleveringsketen een belangrijke activiteit.

Verwacht wordt dat de bouwvergunning in de loop van 2021 verstrekt wordt en dat het windpark 2024 operationeel is. Dit is o.a. nog onder voorbehoud van het definitieve investeringsbesluit van Ørsted. Ocean Wind ontvangt in het eerste jaar via het Offshore Renewable Energy Certificate (OREC) voor de geproduceerde stroom een vergoeding van 80 Euro/MWh. Gedurende de OREC – looptijd van 20 jaar wordt deze vergoeding geïndexeerd met 2 % per jaar.

Naast het Ocean Wind-partnerschap zijn Ørsted en PSEG joint venture-partners op het leasegebied Garden State Offshore Energy.

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.