Windpark Nijmegen-Betuwe steunt 7 buurtprojecten

| 6 november 2018

Eind 2017 heeft de  coöperatieve Windpark Nijmegen-Betuwe een Omgevingsfonds opgericht waaruit om de twee jaar subsidies uitgekeerd worden aan projecten in de omgeving van het windpark. Van 15 september t/m 15 oktober was de eerste aanvraagronde. Van in totaal 12 subsidie-aanvragen zijn er 7 toegekend door het bestuur van het fonds. In totaal wordt € 23.950 uitgekeerd.

 

Voor elke megawattuur (MWh) die Windpark Nijmegen-Betuwe opwekt wordt 1 euro in een omgevingsfonds gestort. De opbrengst van windparken overal in Nederland blijft nu al enkele jaren wat achter door minder windrijke dagen dan het meerjarig gemiddelde. Toch zat bij de eerste subsidieronde een mooi bedrag van € 24.000 in de kas van het omgevingsfonds, op basis van de productie vanaf de start (1 november 2016) tot en met 31 december 2017.

 

Uit het omgevingsfonds worden projecten en initiatieven gefinancierd op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale samenhang in de vier woongebieden rondom het windpark. De projecten die nu zijn toegekend zetten we kort op een rij.

 

Reeth

Twee projecten krijgen subsidie, beide zijn in nauw overleg met de leden door de buurtvereniging Leefbaar Reeth ingediend. Als eerste een project om vooraan de Wolfhoeksestraat en voor- en achteraan de Reethsestraat een bord “Reeth” te plaatsen, nadat tien jaar geleden (om juridische redenen) de officiële borden zijn weggehaald. Als tweede een bijdrage voor de aanleg van glasvezel in Reeth. Op veel plekken in Nederland wordt momenteel glasvezel in het buitengebied aangelegd als 50% van de bewoners abonnee wordt van de betreffende aanbieder. Het omgevingsfonds gaat in dit geval helpen om inwoners van Reeth over de streep te trekken, door het eerste jaar de maandelijkse kosten voor het vastrecht te betalen. Dat maakt het voor iedereen mogelijk om zonder aanlegkosten een glasvezelaansluiting in huis te krijgen!

 

Ressen

De vereniging Dorpsbelangen Ressen diende één project in, dat is gehonoreerd. Binnen Ressen wordt een voormalige illegale vuilstort ingericht als één van de drie idylles (parkachtige thema-bezoeklocaties) van Park Lingezegen. Inmiddels is duidelijk dat hier een 13e– of 14e-eews kasteel heeft gestaan. Naast een klein amfitheater zullen de contouren ervan worden weergegeven, maar dat leidt tot een flinke budget-overschrijding. Daardoor dreigde de aanleg van een evenementen-aansluiting voor elektra en water/riool te vervallen, terwijl die noodzakelijk is voor onderhoud en kleine bijeenkomsten in de buitenlucht. Dorpsbelangen Ressen is op zoek gegaan naar extra financiering hiervoor. Het omgevingsfonds is bereid daar een deel van te betalen.

 

Oosterhout

Vanuit Oosterhout is één aanvraag gekomen, en die wordt gehonoreerd. Het betreft een aanvraag van de Locatieraad van de r.k. Leonarduskerk, een beeldbepalend rijksmonument in Oosterhout, voor het verwijderen van buxushagen, zwaar aangetast door de buxusmot, en ter vervanging aanplanten van taxussen.

 

Nijmegen-Noord

Vanuit/voor de Nijmeegse wijk Oosterhout zijn zeven aanvragen ingediend. Drie daarvan worden gehonoreerd. Het betreft een bijdrage aan de jaarlijkse jongeren-zomerweek van Move@Noord, een bijdrage voor de programmering van theater De Klif en een bijdrage voor het jaarlijkse wijkfeest.

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.