Windturbines in Nationaal Landschap Noordoost Twente?

| 6 januari 2016
In het beleidsdocument voor de inrichting van Overijssel wordt het voormalig veenontginningsgebied in het Nationaal Landschap Noordoost Twente verkend op mogelijkheden voor windenergie. En dat is opmerkelijk omdat de provincie nog nooit eerder zo expliciet locaties voor windturbines heeft benoemd. Volgens de provincie zou het gaan om een mogelijke verkenning in de gemeente Twenteraad.

Binnen de gemeenteraad van Twenterand krijgt windenergie niet veel bijval. In 2010 sprak een royale meerderheid zich nog uit tegen windenergie binnen de grenzen van Twenterand. „Dat staat wat mij betreft nog steeds”, zegt VVD’er Chris Walraven, die dinsdag liet weten niet op de hoogte te zijn van het onderzoek. De liberaal blijft bij zijn standpunt. „Ik heb niets tegen windenergie, maar je moet het daar realiseren waar het past: op plekken waar het waait. Aan de kust en in zee dus. Hier passen niet van die hoge dingen.”

De ideeën over windenergie en mogelijke locaties voor windmolens zijn tot stand gekomen na gesprekken met verschillende natuurorganisaties: Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuur en Milieu Overijssel.

Ook wordt het Nationaal Landschap Ijsseldelta (Zwolle-Kampen) genoemd als mogelijke locatie.
Bron; Tubantia
 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.