Zuid-Limburgse overheden willen met Rijk mogelijkheden duurzame energieopwekking op rijksgronden onderzoeken

| 6 december 2022

Op 23 november ondertekenden 12 Zuid-Limburgse gemeenten een brief waarmee zij en de provincie vragen om samen met het Rijk te starten met een potentiestudie, dat in kaart moet brengen waar duurzame energie kan worden opgewekt op rijksgronden in Zuid-Limburg.

De brief is in het kader van het programma OER (Opwek Energie op Rijksgronden). Met dit programma wil de Rijksoverheid haar eigen gronden ter beschikking stellen voor de opwek van duurzame energie. Voor Zuid-Limburg gaat het om gronden langs de snelwegen A2, A76 en A79, gronden bij de sluis Borgharen, het voormalig rangeerterrein van Prorail nabij Nuth en de terreinen van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie in Brunssum. Deze terreinen hebben mogelijk ruimte waar opwek van duurzame zon- en windenergie kan worden gerealiseerd, voorbeelden hiervan zijn de bermen langs de snelweg.

Deze gronden liggen in de gemeenten Voerendaal, Sittard-Geleen, Heerlen, Stein, Beek, Meerssen, Maastricht, Eijsden-Margraten, Beekdaelen, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul en Brunssum. Met het ondertekenen van de brief geven zij toestemming voor de verkenning.

RES-Bod

De RES (Regionale Energiestrategie) Zuid-Limburg wil met deze onderzoeken in kaart brengen hoeveel potentie deze gebieden hebben voor duurzame opwek en hoeveel zij kunnen bijdragen aan het halen van het RES-bod voor onze regio.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.