58 initiatieven clusters windmolens Friesland

| 7 april 2014

Op 1 april sloot de termijn om windenergie-initiatieven in te dienen. Er zijn 58 initiatieven ingediend voor clusters van windmolens. De initiatieven liggen verspreid over de hele provincie behalve in gemeente Opsterland en Smallingerland, met een concentratie in de windrijke streken van de provincie. Uit de ingediende plannen blijkt dat er veel lokale gemeenschappen betrokken zijn bij windenergie, de Friese ondernemers en dorpsmolens zijn goed vertegenwoordigd.

FrieslandCampina

In de meeste plannen wordt uitvoerig aandacht gegeven aan belangrijke onderwerpen: saneren, participatie, compensatie. De regiecommissie is bezig alle plannen te bekijken op volledigheid. Regiecommissie zal nog deze week berichten uit laten gaan met suggesties tot aanvulling.

Tot 1 mei is er ruimte om ontbrekende informatie binnen de ingediende voorstellen aan te vullen. Daarna zijn de plannen definitief en kunnen ze op de website www.fryslanfoardewyn.nl bekeken worden. In mei en juni worden er regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij ieder die dat wil kan reageren op de voorstellen. Een onafhankelijke commissie zal vanuit al die informatie één of meerdere scenario’s voor de realisering van 530 megawatt windenergie op land in de provincie Fryslân schetsen. De provincie ontvangt deze scenario’s in oktober.

Bron:  www.fryslanfoardewyn.nl

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.