7 mei informatieavond windpark Nieuwe Waterweg

| 7 mei 2014

In Hoek van Holland langs de Nieuwe Waterweg ontwikkelen drie particuliere initiatiefnemers in samenwerking met de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam het windpark Nieuwe Waterweg. Met het windpark willen deze partijen onder andere een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Het windpark levert groene energie voor ca. 33.000 huishoudens. Bovendien biedt het windpark de mogelijkheid financieel te profiteren van windenergie. De afgelopen maanden zijn er verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Hierin zijn de plannen en context van het windpark toegelicht. Inmiddels is de omgevingsvergunning voor het windpark ingediend. U bent van harte uitgenodigd voor de inormatiebijeenkomst waarin deze aanvraag wordt toegelicht:

  • Informatiebijeenkomst omgevingsvergunning Windpark Nieuwe Waterweg
    Woensdag 7 mei 19.30 – 21.00 (inloop vanaf 19.00 uur),
    LCC De Hoekstee Mercatorweg 50 3151 CJ Hoek van Holland

Tijdens de informatieavond kunt u alle relevante informatie krijgen over het windpark en de ingediende omgevingsvergunning. Tevens wordt het MER rapport toegelicht. Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en de samenwerkende partners zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Windpark-Nieuwewaterweg rotterdam

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Overheid, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.